Újabb támogatási lehetőség a kis- és mikrovállalkozóknak

2018 áprilisától, a 25/2018-as kormányrendelet értelmében, a mikrovállalkozók is támogathatják az összjövedelem-adójuk 20%-ával az akkreditált szociális tevékenységet folytató alapítványokat. Így újabb lehetősége nyílik arra, hogy támogassa a Bonus Pastor Alapítványt anélkül, hogy ez Önnek vagy a vállalkozásának bármiféle többletkiadást jelentene.

Annyit kell tennie, hogy a pénzügyhöz eljuttat egy nyilatkozatot (Declaratia 107), illetve köt velünk egy támogatási szerződést. Ezáltal, az adójából 80%-ot befizet az Állami kincstárba, 20%-kal pedig a Bonus Pastor Alapítvány tevékenységét támogatja.

Éljen a lehetőséggel, döntsön okosan az adója 20%-ának felhasználásáról!

Ha Ön nem érintett, kérjük tájékoztassa barátait, főnökét, ismerőseit erről a nagyszerű lehetőségről.

Köszönjük!

 

*Kivonat a 25/2018-as kormányrendeletből:

5. La articolul 56, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (1^1) – (1^4), cu următorul cuprins:

“(1^1) Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări au obligația de a depune Declarația informativă prevăzută la alin. (1^3) se depune până la următoarele termene:

a) până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor;

b) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru pentru care datorează impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în situațiile prevăzute la art. 48 alin. (3^1) și art. 52;

c) până la termenele prevăzute la alin. (3) și (4), după caz.”