Oportunitate de sponzorizare pentru microintreprinderi

Conform ordonanței de urgență nr. 25 din 29 martie 2018, microintreprinderile pot efectua sponsorizări pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat.

Potrivit acesteia, microintreprinderile pot scădea 20% din sumele aferente din impozitul pe venituri pentru trimestrul în care au inregistrat cheltuielile respective și să redirecționeze suma respectivă spre beneficiarul ales.

Astfel, începând din aprilie 2018, aveți la dispoziție o nouă posibilitate prin care puteți sprijini activitatea Fundației Bonus Pastor, fără să vă coste ceva. Tot ce trebuie să faceți este să depuneți Declarația 107 privind beneficiarul sponsorizării, respectiv să semnați un contract de sponsorizare cu acesta.

Vă mulțumim că susțineți activitatea noastră și prin această cale!

 

*Extras din OUG nr. 25 din 29 martie 2018:

5. La articolul 56, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (1^1) – (1^4), cu următorul cuprins:

„(1^1) Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări au obligația de a depune Declarația informativă prevăzută la alin. (1^3) se depune până la următoarele termene:

a) până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor;

b) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru pentru care datorează impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în situațiile prevăzute la art. 48 alin. (3^1) și art. 52;

c) până la termenele prevăzute la alin. (3) și (4), după caz.”