Donează 2%

direcţionează 2% din impozitul tău

Calendar Evenimente

Programe

În scopul atingerii obiectivelor sale, Fundaţia Bonus Pastor îşi desfăşoară activitatea pe diverse planuri, acestea vizând terapia, asistenţa post-terapeutică şi prevenţia.

 

TERAPIA de tip ambulatoriu constă în consiliere. Consilierea personală se efectuează pe baza unui plan de intervenţie conceput de beneficiar cu ajutorul consilierului, pe o durată determinată. Terapia rezidenţială de scurtă durată este realizată prin programe de 12 zile. Aceasta reprezintă o posibilitate complexă de tratament, vizând atât persoanele dependente cât şi familiile acestora. Ea reprezintă o intensă terapie de grup, cu o rată de succes de 25-30%. Acest program este precedat şi/sau succedat de consilierea individuală, ceea ce ajuta la asigurarea menţinerii abstinenţei pe durată lungă. Pentru persoanele aflate în situaţie gravă este insuficientă o intervenţie de scurtă durată. Terapia rezidenţială de lungă durată are loc în Centrul de Terapie din Ozd (judeţul Mureş), cu durata de 3-9 luni, are ca obiectiv însuşirea profundă a aptitudinilor necesare pentru o viaţă şi relaţii normale şi fără dependenţe. Centrul are capacitatea de 24 de persoane.

 

ASISTENŢA POST-TERAPEUTICĂ se desfăşoară şi ea pe mai multe planuri. Grupurile suportive funcţionează pe baza principiului de auto-ajutorare. Conferinţele post-terapeuticeoferă posibilitatea clienţilor din mai multe judeţe de a se întâlni, de a învăţa şi de a găsi motivaţie prin experienţa celor care se află în situaţii similare, dar şi posibilitatea de consiliere individuală. Programul anual post-terapeutic de vară de 10 zile pentru foştii dependenţi şi familiile lor întăreşte motivaţia de a continua o viaţă fără dependenţe, oferă soluţii în situaţii de conflict, ajută la însuşirea unor deprinderi pentru îmbunătăţirea relaţiilor conjugale şi familiale.

 

Considerăm că sunt deosebit de importante informarea şi contactul regulat cu toţi beneficiarii acestor programe. În acest scop distribuim periodic o circulară care cuprinde în detaliu toate evenimentele dintr-o anumită perioadă. Distribuim anual trei-patru circulare, ele ajung la circa 650 de persoane. Efectuăm în mod regulat vizite ale persoanelor şi familiilor cu probleme, precum şi ale grupurilor de suport din diferitele colţuri ale ţării.

 

PREVENŢIA constă în activitatea de informare a publicului, care reprezintă descrierea naturii diferitelor vicii, a răspândirii acestora în societate şi conştientizarea efectelor lor asupra persoanei, a mediului înconjurător, respectiv asupra societăţii. Până în prezent această activitate a fost organizată mai ales la şcoli, biserici şi ONG-uri, prin radio sau în presa tipărită. De asemenea, organizăm programe preventive pentru copii provenind din familii cu dependenţe. Programele pe care le oferim au ca scop ameliorarea problemelor specifice ale copiilor şi adolescenţilor care trăiesc în familii cu probleme de dependenţe, respectiv întreruperea cercului vicios al dependenţei.