Alapelvek

Hogyan látjuk a függőséget?

A szenvedélybetegséget az ember egész egzisztenciáját érintő működési zavarnak tekintjük, amely a teljes személyiséget és az egyén kapcsolati rendszerét érinti.

Alapítványunk keresztyén (református) lelkiséget képvisel. A felépülésben Isten szabadító evangéliumát is felkínáljuk a hozzánk segítségért fordulóknak. Ezzel együtt a vallási hovatartozás vagy hitbeli elköteleződés nem feltétele a programjainkon való részvételnek, sokkal inkább egy lehetőség, amely kapaszkodót nyújthat a felépülésben.

Ennek megfelelően a terápiában és a felépülési folyamatban 2 célt tartunk szem előtt:

  • tüneti kezelés: a teljes önmegtartóztatás (absztinencia) elérése, a függő viselkedés megszüntetése
  • a teljes személyiség szintjén, valamint a kapcsolati működésben történő változás, amely mintegy garantálja az absztinencia hosszútávú fenntartását.

A felépüléshez, a változási folyamat megvalósulásához feltétlenül szükséges az érintett szenvedélybeteg elhatározása, motiváltsága és aktív részvétele. A Bonus Pastor Alapítvány szakmai közössége a terápiás programokat, valamint a megfelelő szellemi környezetet biztosítja ehhez a változáshoz.

Hogyan dolgozunk?

A szenvedélybetegségből való felépülésben a kliens személyes növekedésére és felelősségvállalására összpontosítunk.
Munkánkban jelentős helyet foglal el a keresztyén lelkiség, amelynek alapján valljuk, hogy minden embernek van esélye a kegyelem szabadságában élni. Terápiás munkánkat a krisztusi befogadás és szeretet jegyében kívánjuk végezni.

A szenvedélybetegekkel (és családtagjaikkal) az egyéni szükségletek, illetve a probléma súlyossága szerint többfázisú beavatkozással dolgozunk: egyes esetekben a járóbeteg (ambuláns) ellátást, más helyzetekben a rövid vagy hosszú, bentlakásos terápiás programot ajánljuk. Mindkét esetben a segítő szakma többfajta módszerét alkalmazzuk: addiktológiai tanácsadás, lelkigondozás, egyéni, pár- vagy családterápia, csoportterápia, terápiás közösség (Portage modell).

A terápiás foglalkozásokat kiegészítik az utógondozói, valamint a prevenciós tevékenységek.