Hogyan segítünk?

 

Hitmélyítő programjaink az egészséges életvitel elsajátítását és a hiteles spiritualitás megélését szolgálják. Lehetőséget nyújtanak a keresztyén értékrend szerinti hitmélyítésre, illetve a tanítványság gyakorlatában is eligazítást kaphatnak az érdeklődők.
A „Belső Várkastély” életvezetési programok és a csendesnapok mind ezt a célt szolgálják.

Életvezetés (TeSó kurzus) 

Kategória: Hitmélyítés

Célcsoport: felnőttek

Időtartam: 3-6 nap

Helyszín: változó

Gyakoriság: évente kétszer

Cél:

támogatás a helyes önismeretben, életvezetés (coaching), családi kapcsolatok rendezése, emberközi kapcsolatok javulása, lelkivezetés, hitmélyítés és hiteles tanítványságra nevelés, (függőséggel küszködők esetében) absztinens életvitelben való megerősítés

A program elemei:

előadások, nagy- és kiscsoportos beszélgetések, egyéni mentorálás, önreflexiót fejlesztő és/vagy csapatépítő játékok, egyéni szemlélődés (kontemplatív gyakorlatok), bizalmi kiscsoportok – ezek által a kapcsolatok, illetve az esetleges imapartnerség ápolása, áhítatok, közösségi reggeli torna, szabadidős tevékenységek.

Részvételi feltételek:

 • családorvosi igazolás arról, hogy nincs fertőző betegsége
 • visszajelzés a beküldött bejelentkezési űrlap megérkezéséről és a részvétel elfogadásáról

A regisztráció az előleg határidőre való befizetésével válik érvényessé.

Leírás:

Az évente kétszer megszervezett korhatár nélküli életvezetés kurzusunk célja, hogy biztonságos és elfogadó közegben alkalmat teremtsen a meghitt együttlétre mindazok számára, akik minőségi életvezetésre vágynak, és készek az önmagukkal, embertársaikkal és Istennel való kapcsolatuk megvizsgálására. Egy olyan keresztyén környezetet kínálunk, amely sorsfordító lehet. A résztvevők egymás hite által megerősödve tanulhatják a hiteles Krisztus-követő tanítványság gyakorlatát.


Ifjúsági életvezetés (TeSó kurzus) 

Kategória: Hitmélyítés

Célcsoport: 18-30 év közöttiek

Időtartam: 3-6 nap

Helyszín: változó

Gyakoriság: évente egyszer

Cél:

támogatás a helyes önismeretben, életvezetés (coaching), családi kapcsolatok rendezése, emberközi kapcsolatok javulása, lelkivezetés, hitmélyítés és hiteles tanítványságra nevelés, (függőséggel küszködők esetében) absztinens életvitelben való megerősítés

A program elemei:

előadások, nagy- és kiscsoportos beszélgetések, egyéni mentorálás, önreflexiót fejlesztő és /vagy csapatépítő játékok, egyéni szemlélődés, bizalmi kiscsoportok – ezek által a kapcsolatok, illetve az esetleges imapartnerség ápolása, áhítatok, egészségtudatos testedzés, szabadidős tevékenységek.

Részvételi feltételek:

 • családorvosi igazolás arról, hogy nincs fertőző betegsége.
 • visszajelzés a beküldött bejelentkezési űrlap megérkezéséről és a részvétel elfogadásáról

A regisztráció az előleg határidőre való befizetésével válik érvényessé.

Leírás:

Az évente egyszer megszervezett ifjúsági életvezetés kurzusunk célja az, hogy biztonságos és elfogadó közegben alkalmat teremtsen a fiatalok számára arra, hogy előrehaladjanak önmaguk megismerésében, emberközi kapcsolataikban a krisztusi modellt képviseljék, és az Istennel való élő közösségben növekedhessenek.

A korosztályra jellemző kérdések – szakmai orientáció, pályaválasztás, párkeresés, családalapítás, szingli életmód, stb. – megválaszolásában, a kihívások megoldásában a keresztyén életvezetési elvek mentén kínálunk támogatást, egyéni lelkigondozást és lelki kísérést.


 
Életvezetés házaspároknak (CSAKIS-tábor) 

Kategória: Hitmélyítés

Célcsoport: házaspárok

Időtartam: 5 nap

Helyszín: változó

Gyakoriság: évente egyszer

Cél:

a házasság és a házastársak közötti kapcsolat biblikus modelljének megismertetése, a személyes és párban való fejlődés, a hitben való növekedés

A program elemei:

előadások, kiscsoportos beszélgetések, házastársak közötti megosztás, házastársak mentorálása, egyéni szemlélődés (ezalatt gyerekfelügyelet és gyerekprogram folyik), reggeli imaközösség, esti közös programok, áhítatok, szabadidős tevékenységek, családos kirándulás.

Részvételi feltételek:

 • családorvosi igazolás arról, hogy nincs fertőző betegsége.
 • visszajelzés a beküldött bejelentkezési űrlap megérkezéséről és a részvétel elfogadásáról.

A regisztráció az előleg határidőre való befizetésével válik érvényessé.

Leírás:

A Manna Keresztyén Egyesülettel együttműködve, a nyári időszakban szervezett tábor célja, hogy támogassa a családokat a biztonságos és erőszakmentes, szerető és szabad légkörű otthon megteremtésében, a bibliai házastársi viszonyt helyezve követendő példaként az egymás iránti kölcsönös tisztelet és szeretet gyakorlásában. A kurzus hangsúlyt fektet az önismereti folyamatra, a házastársi és szülő-gyerek kapcsolat elemzésére és ápolására, és mindenekelőtt a lelki kapcsolat megelevenítésére.


Pál apostol nyomában – életvezetés túra 

Kategória: Hitmélyítés

Célcsoport: felnőttek

Időtartam: 8 nap

Helyszín: változó

Gyakoriság: évente egyszer

Cél:

lelki gazdagodás, a bibliai történetek helyszíni feldolgozása és alkalmazása, az Ige jobb megértése, a házastársi kapcsolatok megelevenedése, közösségépítés – mindez azon kisázsiai és görögországi helységek meglátogatásával, amelyekben Pál apostol missziói útjai során megfordult

A program elemei:

jelentős, bibliai földrajzi helyszínek felkeresése szakszerű idegenvezetéssel és a hellyel kapcsolatos bibliai történetekről szóló előadásokkal, nagy- és kiscsoportos beszélgetések, egyéni mentorálás, egyéni szemlélődés (kontemplatív gyakorlatok), egyéni és csoportos ima, áhítatok, asztalközösség, szabadidős tevékenységek.

Részvételi feltételek:

 • a bejelentkezési űrlap határidőre való beküldése
 • az elfogadott bejelentkezést követően a megjelölt részvételi díj befizetése
 • az országból való kilépéshez és a célországba való belépéshez szükséges, érvényes iratok.

Leírás:

A jó egyhetes túra repülővel, a helyszíneken helybeli idegenvezetők igénybevételével, szállodai szállással és előre megszervezett programmal történik. A túrán résztvevők a Bonus Pastor Alapítvány életvezetés programjainak megfelelő elemekkel fognak találkozni.


 
Életvezetés találkozó 

Kategória: Hitmélyítés

Célcsoport: felnőttek

Időtartam: 1 nap

Helyszín: változó

Gyakoriság: évente kétszer

Cél:

a tanítványi közösség erősítése a különböző életvezetés programokon már részt vettek számára, az örömteli keresztyén életvezetésben való megerősödés, személyes találkozás, hitben való gazdagodás

A program elemei:

előadások, kis- és nagycsoportos beszélgetések, bizalmi csoportok, áhítatok, mentori beszélgetések, közös éneklés és dicsőítés

Részvételi feltételek:

 • egy korábbi életvezetési program valamelyikén való részvétel
 • a bejelentkezési űrlap kitöltése, elküldése és az elfogadásról szóló visszajelzés megérkezése

Leírás:

Az évente kétszer megszervezett korhatár nélküli találkozó célja, hogy az egykori TeSó, illetve a későbbiekben arra épülő Belső Várkastély programjaink résztvevőiből kialakult közösségi hálóban a kapcsolatok megszilárduljanak. A jelenlévők a találkozás, az Istenre való élénkebb figyelés, a személyes megosztások által emlékeztetik egymást arra, hogy egy Test tagjai, Isten örökösei és gyermekei az Úr Jézusban. A felépült függő is megerősödhet a sorstársaival való találkozásban, a tágabb közösség befogadása által, illetve támogatást kaphat kapcsolatai gondozásában. A családon belüli erőszak túlélői tovább gyógyulhatnak az Isten
szerinti értékelés és felemelő szeretet, illetve a testvéri meghallgatás és együttérzés által.


Önkéntesek vasárnapja 

Kategória: Hitmélyítés

Célcsoport: a BPA önkéntesei és önkéntességre jelentkezők

Időtartam: 3-4 óra

Helyszín: Kolozsvár

Gyakoriság: havonta

Cél:

hitben való elmélyülés, közösségépítés, a Bonus Pastor Alapítvány különböző programjaiban vagy a kolozsvári irodán önkéntes munkát végzők és önkéntességre jelentkezők képzése, továbbképzése, a BPA munkájának, víziójának, missziójának jobb megértése

A program elemei:

dicsőítés, közös ebéd, különböző szolgálati területek beszámolója, imaközösség, bizonyságtevés, előadások az önkéntesség gyakorlásának alapelveiről, illetve annak esetleges akadályairól

Részvételi feltételek:

 • a Bonus Pastor Alapítvánnyal önkéntes szerződéses viszony vagy az erre irányuló szándék előre jelzése

Leírás:

A program egyfelől az önkéntesek iránti értékelésünk kifejezésére, másfelől a közös szolgálat aktuális tárgyköreinek a megbeszélésére ad lehetőséget. A közös étkezés bizalom- és közösségépítő jellegű, az Ige és egy-egy önkéntességre vonatkozó téma feldolgozása pedig a figyelmet egy irányba fókuszálja.

A résztvevők megismerhetik a BPA aktuális önkéntesség-igényét, de ugyanakkor kifejezésre juttathatják személyes meglátásaikat, javaslataikat a szenvedélybeteg misszió és az új stratégia tervezési, kivitelezési, stb. vonatkozásaiban.


 
Önkéntesek csendesnapjai 

Kategória: Hitmélyítés

Célcsoport: a BPA önkéntesei és önkéntességre jelentkezők

Időtartam: 1-4 nap

Helyszín: változó

Gyakoriság: negyedévente

Cél:

hitben való elmélyülés, közösségépítés, a Bonus Pastor Alapítvány különböző programjaiban vagy valamelyik irodáján önkéntes munkát végzők és önkéntességre jelentkezők képzése, továbbképzése, a BPA munkájának, víziójának, missziójának jobb megértése

A program elemei:

előadások, nagy- és kiscsoportos beszélgetések, egyéni mentorálás, önreflexiót fejlesztő és/vagy csapatépítő játékok, egyéni szemlélődés (kontemplatív gyakorlatok), bizalmi kiscsoportok – ezek által a kapcsolatok, illetve az esetleges imapartnerség ápolása, áhítatok, közösségi reggeli torna, egyéb szabadidős tevékenységek

Részvételi feltételek:

 • a Bonus Pastor Alapítvánnyal önkéntes szerződéses viszony vagy az erre irányuló szándék előre jelzése
 • visszajelzés a beküldött bejelentkezési űrlap megérkezéséről és a részvétel elfogadásáról

A regisztráció az előleg határidőre való befizetésével válik érvényessé.

Leírás:

A program egyfelől rendkívüli lehetőséget kínál az önkénteseink közösséggé formálódására, illetve a csapatban történő kommunikáció és együttműködés fejlesztésére. Másfelől egy olyan biztonságos és elfogadó együttlétet kíván teremteni a résztvevők számára, mely során a személyes hitéletük megerősödhet, és minőségi életvezetésben kaphatnak támogatást.

A résztvevők megismerhetik a Bonus Pastor Alapítvány aktuális önkéntes-igényét, de ugyanakkor kifejezésre juttathatják személyes meglátásaikat, javaslataikat a szenvedélybeteg misszió és az új stratégia tervezési, kivitelezési, stb. vonatkozásaiban.


Szilveszteri csendesnapok 

Kategória: Hitmélyítés

Célcsoport: felnőttek

Időtartam: 3 nap

Helyszín: Terápiás Otthon, Magyarózd

Gyakoriság: évente egyszer

Cél:

közösségépítés, kapcsolatteremtés a szenvedélybetegek világával, motiválás a szerhasználatmentes életvitelre, hitben való megerősödés, utógondozás

A program elemei:

közös programok a Terápiás Otthon lakóival, reggeli torna, reggeli áhítatok, előadások, szabadidős tevékenységek, egyéni mentorálás, bizalmi csoportok, imatársi találkozás, évzáró és évnyitó istentiszteletek, asztalközösség

Részvételi feltételek:

 • a bejelentkezési űrlap kitöltése, elküldése és az elfogadásról szóló visszajelzés megérkezése
 • a részvételi díj határidős befizetése
 • nyitottság és érdeklődés a szenvedélybetegek küzdelmeinek és a szermentes életvitel lehetőségének megismerése iránt, valamint az egyéni önvizsgálatra és változásra való készség

Leírás:

Az évet záró programunk célja bátorítás a férfias visszatekintésre és a reményteljes előrenézésre egy olyan biztonságos és elfogadó közegben, ahol létrejöhet a találkozás két világ: a szerhasználat zavaros világa és az ettől mentes, transzparens életek között. A közös programok és étkezések, a kötetlen beszélgetések lehetőséget nyújtanak a krisztusi lehajló szeretet gyakorlására azok felé, akiknek erre kielégítetlen éhségük van. A csendesnapok teret biztosítanak a résztvevők számára az őszinte önelemzésre, a rossz kapcsolati működések felismerésére, és a jó, erőszakmentes folyamatok megerősítésére. A Terápiás Otthon lakói és a résztvevők közösen tanulhatják az Istenre való hagyatkozás személyes kihívását és a körülményektől független béke és hálaadás ajándékát.