Hogyan segítünk?

 

A terápia célja, hogy hosszú távú segítséget nyújtson a szenvedélybetegeknek és érintett hozzátartozóiknak.

Alapeszközeink erre a hosszú, illetve a rövid terápiás programjaink. A terápiát kiegészítheti a helyi támogató csoportban és a személyes tanácsadáson való részvétel.

4 napos terápiás program 

Kategória: Terápia

Célcsoport: felnőtt szenvedélybetegek és hozzátartozóik

Időtartam: 4 nap

Helyszín: Terápiás Otthon, Magyarózd

Gyakoriság: évente 4 alkalommal

Cél:

az absztinencia megkezdése, információszerzés a függőséggel kapcsolatban, diagnózis felállítása (függőség, társfüggőség), terápiás terv elkészítése, önismeret

A program elemei:

csoportfoglalkozások, workshopok, személyes tanácsadás, igei csendességek

Részvételi feltételek:

A felvétel egy előzetes interjú alapján történik, amelyre személyes jelentkezés szükséges.

Leírás:

Alapítványunk 2021- től szervez 4 napos terápiás programokat férfi és női szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak. A program a csoportfoglalkozások által segít a függőséggel való szembenézésben, az önismeretben. A workshopok keretében információkat szereznek a függőséggel, társfüggőséggel kapcsolatban, illetve segítséget kapnak a diagnózisalkotásban, valamint egy terápiás terv elkészítésében. Az igei csendességek alkalmat adnak az Istennel való kapcsolat kialakulására, elmélyítésére. Felépült szenvedélybetegek élettörténeteinek meghallgatása inspirációként hathat a résztvevők felépülésében.


Személyes tanácsadás 

Kategória: Terápia, Utógondozás

Célcsoport: szenvedélybetegek és hozzátartozóik

Időtartam: 1-2 óra

Helyszín: irodáinkban

Gyakoriság: igény szerint

Cél:

motiválás az absztinencia elérésére és/vagy fenntartására, az életminőség javítására, tájékoztatás

A program elemei:

lelkigondozás, életvezetési tanácsadás, pszichoterápia, családterápia

Részvételi feltételek:

önkéntesség és motiváltság

Leírás:

Személyes tanácsadásban, lelkigondozásban részesítjük azokat, akik megkeresnek szenvedélybetegséggel vagy más, életvezetéssel kapcsolatos egyéni vagy családi problémával, a segítséget kérő személlyel együtt felállított gondozási terv alapján.

A személyes beszélgetés helye általában irodáinkon van, de kérésre történhet családlátogatás, kórházlátogatás rendjén is.


 
12 napos terápiás program 

Kategória: Terápia

Célcsoport: felnőtt szenvedélybetegek és hozzátartozóik

Időtartam: 12 nap

Helyszín: változó

Gyakoriság: évente 4 alkalommal

Cél:

az absztinencia alapjainak a megteremtése, a családtagok társfüggőségi problémáinak kezelése és a keresztény hittel való találkozás

A program elemei:

orvosi és pszichológiai előadások, workshopok, kiscsoportos beszélgetések, személyes tanácsadás és lelkigondozás, bibliai igékhez kapcsolódó elmélkedések, igehirdetések, kirándulás, sport

Részvételi feltételek:

Önkéntesség és motiváltság, szermentesség – a felvétel egy előzetes interjú alapján történik.

Leírás:

A Bonus Pastor Alapítvány 1996 óta szervez rövid távú terápiás programokat, férfiaknak és nőknek, szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak egyaránt. A programokon való részvételt szeretettel ajánljuk azoknak is, akik hozzátartozói minőségben keresnek segítséget a társuk függőségének problémájában. Az évente három alkalommal megrendezett rövid terápiás programok jó alkalmat nyújtanak a szenvedélybetegség mibenlétének megismerésére, az ahhoz kapcsolódó problémák és tévhitek felismerésére, a változtatásra való készség és motiváltság növelésére.

„Addig is tudtam, hogy a legtöbb bajom a túlzott italozásommal van kapcsolatban, de csak a táborban értettem meg, hogy mi is az alkoholfüggőség. Ott történt meg az is, ami nehezebb volt számomra: annak beismerése, hogy én is alkoholista vagyok. Sokszor nem könnyű ezt felvállalni mások előtt, de mégis egyszerűbb és célravezetőbb, mint hazugságokat kitalálni, hogy miért nem iszom.” (Sándor)


Hosszú terápiás program 

Kategória: Terápia

Célcsoport: felnőtt szenvedélybeteg férfiak

Időtartam: 6-9 hónap

Helyszín: Terápiás Otthon, Magyarózd

Gyakoriság: folyamatos

Cél:

az absztinencia megvalósítása, valamint pozitív személyiségépítés (hatékony viselkedésminták, új értékek, életvezetési képességek elsajátítása és gyakorlása)

A program elemei:

egyéni lelkigondozás, csoportterápia, munkaterápia, áhítatok, sport kirándulás

Részvételi feltételek:

A felvétel feltételei az önkéntesség és a motiváltság. A felvétel egy előzetes interjú alapján történik. Igazolást kérünk az ismert krónikus betegségekről, kórházi zárójelentést (amennyiben volt ilyen jellegű kezelés), hepatitis-, TBC-szűrés és székletvizsgálat eredményét.

Leírás:

A 2005-ben nyílt magyarózdi Terápiás Otthonban zajló hosszú terápia a kanadai eredetű Portage (magyarul „hordozás”) terápiás modellre alapszik, amely olyan terápiás közösség kialakítását jelenti, amelynek célja továbbsegíteni a szenvedélybeteg egyéni gyógyulását.

„Az indián kenu ugye szépen siklik, mígnem egy gázlónál megfeneklik. Át kell segíteni a sekély vízen, és íme, újra szépen úszik, merthogy tud ő úszni, ha van elég víz alatta. Ezt az átemelést hívják portage-nak és ez volna a lényege a változásnak is.” – idézet a Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon egyik körlevélből.

A családias légkörű magyarózdi Otthonban két fontos elv működik: az önsegítés és a pozitív visszajelzés a csoport részéről. A program minden eleme terápiás jellegű, legyen az csoporttalálkozó, egyéni tanácsadás, lelkigondozás, munka vagy szabadidős foglalkozás. A terápia célja a szer- illetve játékmentes élethez elengedhetetlenül szükséges pozitív személyiségfejlődés, a kezdeményezőkészség, döntésképesség, felelősségvállalás, megfelelő kommunikációs képességek kialakítása és fejlesztése.

A terápia, amit a felnőtt férfiaknak ajánlunk, életbefektetés: nem szökés a való világ elől, hanem felkészülés, hogy lehessen úgy élni, ahogyan arról a Terápiás Otthon egykori lakója, Péter vall: „Nagyon stresszes ugyan idekinn az élet, de alkohol nélkül is meg lehet szeretni. Ózd nem ad erre receptet. Ám abban mindenképpen segít, hogy végezzetek odabenn magatokban egy nagytakarítást, s miután a sok limlomot, hordalékot és szennyet kidobtátok, megkapjátok magatokban azt, amibe utána kapaszkodni tudtok.”


 
Támogató csoportok 

Kategória: Terápia, Utógondozás

Célcsoport: szenvedélybetegek és hozzátartozóik

Időtartam: mintegy 2 óra

Helyszín: 11 erdélyi városban

Gyakoriság: hetente/kéthetente

Cél:

az absztinencia megerősítése/fenntartása, a társfüggőség kezelése

A program elemei:

célirányos (problémaorientált) beszélgetések, bibliatanulmányozás, szabadidős programok

Részvételi feltételek:

A csoporttalálkozón való részvétel feltétele a pillanatnyi szermentes állapot (józanság).

Leírás:

Az Erdély-szerte mintegy 10 városban műkődő támogató csoportok elsődleges célja az absztinens életvitelben való megerősítés azok számára, akik részt vettek valamilyen terápiás programunkon, de remek alkalmat kínálnak a bekapcsolódásra is azoknak, akik segítséget keresnek.

“Felajánlották nekem a hosszú terápiás programot. Ezt azonban nem vállaltam. Inkább a támogató csoportba való járást választottam. Az első csoporttalálkozás egy olyan segítség volt számomra, amiben Isten gondoskodását fedeztem fel: rajtam teljesedett be az, hogy a jó pásztor megkereste a századik juhát. Ott, a csoportban tapasztaltam meg, mit jelent, hogy én fontos vagyok valakiknek. Imádkoztak a csoportban Sándor bácsiért, Marika néniért és Laciért is. Sándor bácsit, Marika nénit nem ismertem, azt pedig nem gondoltam volna, hogy a Laci én vagyok.” – tekint vissza Laci nyolc hónapi absztinencia után.

Az őszinte, bensőséges légkörben zajló csoporttalálkozások egyik fő elve: ki-ki annyit nyer a találkozásból, amennyit „belead”.

Jelenleg 11 erdélyi városban működnek támogató csoportok, de igény szerint bárhol létrehozható további csoport.


Hozzátartozói konferencia 

Kategória: Terápia

Célcsoport: szenvedélybetegek felnőtt hozzátartozói

Időtartam: egy hétvége

Helyszín: változó, többnyir a Terápiás Otthonban

Gyakoriság: évente 2 alkalommal

Cél:

szenvedélybeteg mellett élő családtagok társfüggőségi problémáinak kezelése és a keresztyén hittel való találkozás.

A program elemei:

előadások, workshopok, kiscsoportos beszélgetések, személyes tanácsadás és lelkigondozás, bibliai igékhez kapcsolodó elmélkedések, igehirdetések, kirándulás.

Részvételi feltételek:

önkéntesség és motiváltság

Leírás:

A Bonus Pastor Alapítvány 2018 óta szervez konferenciákat szenvedélybetegek hozzátartozóinak. A programokon való részvételt szeretettel ajánljuk azoknak, akik szenvedélybeteg személy családtagjaként, hozzátartozói minőségben keresnek segítséget. Az évente két alkalommal megrendezett konferencia jó alkalmat nyújt a kodependencia (társfüggőség) mibenlétének megismerésére, az ahhoz kapcsolódó problémák és tévhitek felismerésére, a változtatásra való készség és motiváltság növelésére.