Welke diensten kunnen wij bieden?

 

Het doel van de therapie is het bieden van ondersteuning over de langere periode aan verslaafden en hun directe omgeving. Onze therapieën zijn gebaseerd op een lange- of korte termijn programma. De therapie kan aangevuld worden door een lokale ondersteuningsgroep en/of individuele begeleiding.

4 dagen therapie 

Categorie Therapie

Doelgroep Volwassen verslaafden en hun familieleden

Duur 4 dagen

Locatie Therapiecentrum, Ozd

Frequentie 4 keer per jaar

Doel

Initiatief tonen om los te komen van verslaving, informatie ontvangen over verslavingen, een diagnose kunnen stellen in welke mate men verslaafd is, het opstellen van een therapeutisch plan en
zelfinzicht vergroten.

Programmaonderdelen

Groepsactiviteiten, workshops, persoonlijke begeleiding en bijbellezingen.

Voorwaarden

Deelname is afhankelijk van een voorgesprek. Persoonlijke aanwezigheid bij dit voorgesprek is een vereiste.

Omschrijving

Met ingang van 2021 organiseert stichting Bonus Pastor vier daagse therapeutische programma’s voor mannelijke en vrouwelijke verslaafden en hun familieleden. Het programma draagt bij aan zelfkennis en zal, door middel van groepssessies, bijdragen aan confrontatie met de verslaving. In workshops zal informatie gegeven worden over verslavingsvormen en de mate van afhankelijkheid. Daarnaast ontvangt men hulp bij het stellen van een diagnose en het opstellen van een therapeutisch plan. Bijbellezingen geven de mogelijkheid tot vorming en verdieping van de relatie met God. Het horen van de levensverhalen van herstelde verslaafden kan vergrotend werken op inspiratie en motivatie van de deelnemers.


12 dagen therapie 

Categorie Therapie

Doelgroep Volwassen verslaafden en hun familieleden

Duur 12 dagen

Locatie Divers

Frequentie 4 keer per jaar

Doel

Een basis leggen om los te komen van de verslaving, ondersteunen van de medeverantwoordelijkheid van familie en in aanraking brengen met de Christelijke levensovertuiging.

Programmaonderdelen

Lezingen  op medisch en psychologisch gebied, workshops, discussie in kleine groepen, individuele begeleiding, bijbellezing, preek verzorgd door een betrokken predikant, excursies en sport.

Voorwaarden

Volledig vrijwillige deelname, gemotiveerd zijn, het niet gebruiken van verslavende middelen tijdens de gehele therapie. Acceptatie van deelnemers vind plaats via vooraf afgenomen vraaggesprek.

Omschrijving

BPF organiseert deze programma’s sinds 1996 voor zowel mannen als vrouwen, voor verslaafden en hun familie. We bevelen het programma zeker ook aan voor familieleden die medeverantwoordelijkheid kunnen en willen dragen. De programma’s worden drie keer per jaar aangeboden en zijn een goede mogelijkheid om meer te weten te komen over  verslavingen en bijverschijnselen als ziektes, het onderkennen van de problemen die daaruit vooruitkomen en de misvattingen daaromtrent. Het programma kan de motivatie om uit  de verslaving te geraken verhogen en vergrootten.

Ik wist wel dat mijn problemen  te maken hadden met mijn vele drinken, maar dat kwam mede omdat ik tijdens deze korte termijn therapie pas echt begreep wat afhankelijkheid is. Het  was erg confronterend voor mijzelf om  te erkennen dat ik een alcoholist ben”. (Sándor)


 
Lange termijn therapie 

Categorie Therapie

Doelgroep Volwassen verslaafden ( uitsluitend mannen).

Duur 6 – 9 maanden

Locatie Therapiecentrum, Ozd

Frequentie 24 uurs continu

Doel

Het implementeren en praktisch oefenen in onthouding ten opzichte van de  verslaving, positieve karakteropbouw ( effectieve karakterpatronen, nieuwe waarden, verwerven en uitoefenen van levensvaardigheden).

Programmaonderdelen

Individuele (geloofs) ondersteuning, groepstherapie, werktherapie, bezinning, sport en excursies.

Voorwaarden

Geheel vrijwillige deelname, gemotiveerd om deel te nemen aan de therapie, bereid om zich te onthouden  van verslavende middelen gedurende de therapie. Acceptatie voor dit programma vind plaats via een vooraf afgenomen vraaggesprek. Het hebben van een doktersverklaring met betrekking tot hepatitis en TBC.

Omschrijving

Het lange termijn therapie programma startte in 2005  in het therapiecentrum te Ozd en is gebaseerd op het Portage model, ontwikkeld in Canada. Dit lange termijn therapie model benadert herstel van verslaving door verslaafden volledig op te laten gaan in een therapeutische woonsetting met groepstherapie.

Er zijn twee belangrijke principes in de huiselijke sfeer van het therapiecentrum; zelfhulp en positieve feedback van de groep. Alle aspecten van het programma zijn therapeutisch.  Of het nu groepsbijeenkomsten zijn, individuele begeleiding, werk of vrije tijd. Het doel van de therapie is om een positieve persoonlijkheid te ontwikkelen. Dit is onmisbaar in een gezonde leefstijl (initiatieven nemen, beslissingen nemen, verantwoordelijkheid ervaren, problemen oplossen, communicatieve vaardigheden en relationele wijsheid).

De therapie is een levenslange investering. Het is niet alleen ontsnappen uit de ontstane problemen, maar bereid je ook voor op een terugkomst in de echte wereld/samenleving. Peter, voormalig cliënt in het therapiecentrum vertelt: “ Het leven is soms vol met stress, maar ook zonder alcohol kan het fijn zijn. Je krijgt geen recept hiervoor in Ozd. Maar het helpt je wel om jezelf  te uiten en schoon te maken en nadat je alle vuil en stof hebt weggegooid door te gaan met het waardevolle”.


Individuele begeleiding 

Categorie Nazorg, Therapie

Doelgroep Verslaafden, ex-verslaafden en hun directe naasten.

Duur 1 – 2 uur per sessie

Locatie BPF kantoor of middels Skype.

Frequentie Op verzoek

Doel

Het ontwikkelen of vasthouden van motivatie, verbeteren van de kwaliteit van leven, vergrootten van kennis van de verslaving en loskomen uit afhankelijkheid.

Programmaonderdelen

Psychotherapie, familietherapie en psychologische begeleiding.

Voorwaarden

Gemotiveerd zijn om vrijwillig hier aan deel te nemen.

Omschrijving

Wij bieden individuele begeleiding aan hen die hulp zoeken en herstellen willen van een verslaving of andere persoonlijke/familie problemen die gerelateerd  zijn aan een leefstijl in een verslaving. De begeleiding is gebaseerd op een individueel zorgplan. De locatie is gewoonlijk één van onze kantoren, maar op verzoek kunnen gesprekken ook plaatsvinden in de thuissituatie, ziekenhuizen of middels Skype.


 
Ondersteuningsgroepen 

Categorie Nazorg, Therapie

Doelgroep verslaafden, ex-verslaafden en hun directe naasten.

Duur 1 – 2 uur per sessie

Locatie 11 plaatsen in het land

Frequentie Wekelijks/tweewekelijks

Doel

Handhaven en sterker maken van het onafhankelijk zijn, omgang met gedeelde verantwoordelijkheid.

Programmaonderdelen

Probleemgeoriënteerde gesprekken, bijbelstudie, programma`s om vrije tijd in te vullen.

Voorwaarden

Vrij zijn  van verslavende middelen gedurende de bijeenkomsten.

Omschrijving

Het belangrijkste doel van de ondersteuningsgroepen in 11 plaatsen in Transsylvanië (Hongaarstalige deel van Roemenië)  is het vasthouden van de verslavingsvrije leefstijl die cliënten hebben geleerd in één van onze therapieprogramma`s. Daarnaast zijn deze groepen een mogelijkheid voor hen die op zoek zijn naar hulp.

“Ik kon me inschrijven voor een lange termijn therapie programma. Maar dat heb ik niet gedaan. Ik koos er voor om  deel te gaan nemen aan een ondersteuningsgroep. De eerste bijeenkomsten hielpen mij Gods zorg voor mij  te ontdekken. De Goede Herder kwam bij me om zijn honderdste schaapje op te zoeken. Hier heb ik mogen leren dat ik van waarde ben”, zegt Laci na acht maanden verslavingsvrij zijn.

Een belangrijke karaktertrek van een ondersteuningsgroep is de eerlijke en intieme sfeer. Ieder heeft de mogelijkheid om uit de groep te halen wat je er met elkaar instopt.

Initiatieven om in andere plaatsen nieuwe groepen op te starten moedigen wij van harte aan. Graag bieden wij hier hulp bij aan.


Familieleden conferentie 

Categorie Therapie

Doelgroep Volwassen familieleden van verslaafden

Duur Weekend

Locatie Meestal ons therapiecentrum in Ozd

Frequentie Tweemaal per jaar

Doel

Omgaan met afhankelijkheden in de familiekring binnen een christelijke levensovertuiging

Programmaonderdelen

Lezingen, workshops, discussie in kleine groepen, persoonlijke ondersteuning en begeleiding, bijbellezing en excursies

Voorwaarden

Op vrijwillige basis aanwezig zijn en gemotiveerd zijn om open te staan voor verandering.

Omschrijving

Stichting Bonus Pastor organiseert deze bijeenkomsten sinds 2018. Wij bevelen deze zeer aan voor familieleden en anderen die betrokken zijn op verslaafden. De tweemaal per jaar georganiseerde training geeft ondersteuning om afhankelijkheden te leren onderkennen en herkennen, ondersteunt in
relationele problematiek en motivatie om je leven te veranderen.