medewerkers

De medewerkers en vrijwilligers van stichting Bonus Pastor hebben allen hetzelfde doel voor ogen;
het ondersteunen van mensen die willen veranderen en los willen komen uit hun verslaving.
Eenieder ondersteunt vanuit zijn eigen vakgebied.

 
Levente Horváth| oprichter en voorzitter Raad van Bestuur

Mijn vrouw en ik zien het als een groot voorrecht vanaf het begin betrokken te zijn bij “Reformed Rescue Mission”. Toen we begonnen in 1993, vervolgens de stichting Bonus Pastor oprichten in 1996 en later starten met een kliniek, konden we niet vermoeden dat dit mocht uitgroeien tot een prachtig verhaal. We zijn getuige geweest van het adembenemende herstel van heel veel afhankelijke vrienden. Het was en is mij een grote eer en leverde meer op dan al mijn studie en theoretische onderzoeken.

 
István R. Szabó| projectleider

Ik ben betrokken bij stichting Bonus Pastor vanaf het moment dat ik in Odorheiu Secuiesc woonde en er daar een ondersteuningsgroep startte. Ik herinner me dat ik op de stoep met een mevrouw stond te praten. Plotseling stak ze de weg over, omhelsde een dronkaard en probeerde met hem in gesprek te komen. Dit beeld, van wanhopigen en hen die bevrijd zijn uit verslaving, heeft me altijd diep geraakt.

 
Éva Adorján| manager kliniek

Sinds 2000 als maatschappelijk werker in dienst bij stichting Bonus Pastor. Sinds 2014 manager van de kliniek in Ozd. Het is een voorrecht dit werk te mogen doen, om samen met collega`s mensen te helpen bevrijd te worden uit hun verslaving. Het werken aan verandering bij mensen maakt dat ik ook zelf verander. Daarvoor ben ik erg dankbaar.

 
Éva Deé Lukács| manager hoofdkantoor

Na mijn afstuderen aan de universiteit Babes-Bolyai in Cluj werkte ik tot 2009 voor een christelijk tijdschrift. Als journalist heb ik regelmatig verslag gedaan van de activiteiten van stichting Bonus Pastor en kwam ik voor het eerst met dit zorgveld in aanraking. Ik raakte op deze manier betrokken bij het wel en wee van de stichting. Na zes jaar zwangerschapsverlof ging ik weer aan het werk. Nu als manager van het hoofdkantoor van de stichting Bonus Pastor.

 
 
Erika Sebestyén| officemanager | programmamanager

Ik ben oogarts, maar als slachtoffer van huiselijk geweld vind ik het ontzettend belangrijk om geweld tegen vrouwen te voorkomen. In 2020 heb ik een master in geestelijke gezondheid afgerond. Sinds augustus 2021 werk ik voor de stichting Bonus Pastor n als officemanager, programmamanager en persoonlijk assistent. Ik hoop door mijn werk een nuttig en constructief lid van deze gemeenschap te worden. Geprezen zij de Heer voor dit nieuwe begin!

 
Csilla Henter| algemeen directeur

Ik geloof dat het geen toeval is dat ik na 20 jaar in de financiële wereld te hebben gewerkt, lid werd van het team van een stichting die werkt met sociaal uitgesloten mensen. Hoe dieper ik in het werk van de stichting doordring, hoe meer ik het als een wonder van God beschouw dat zij nog steeds bestaat en al zoveel jaren werkt voor de fysieke en mentale genezing van zo velen. Ik ben blij dat ik hier als teamlid aan kan bijdragen.

 
Teréz Fülpesi| accountant

Sinds november 2005 werk ik als accountant bij de stichting Bonus Pastor. Ik voer verschillende financiële en administratieve taken uit. Ik werk graag samen met een organisatie waar de focus niet ligt op winst, maar op menselijke waarden, relaties en God.

 
Mária Horváth| maatschappelijk werker

Eigenlijk ben ik docent schei- en natuurkunde, maar na dat ik begon met het begeleiden van verslaafden ben ik weer terug naar school gegaan. Ik heb een opleiding tot maatschappelijk werker gedaan om full-time aan de slag te gaan in de verslavingszorg. Momenteel werk ik als staflid in de kliniek in Ozd en voel me vereerd dat ik naast mensen mag gaan in hun worsteling op weg naar verandering.

 
 
Éva Bartha| klinisch psycholoog

Ik werk al meer dan twee decennia (sinds 1996) voor stichting Bonus Pastor. In eerste instantie begonnen als kantoormanager en vervolgens als programmacoördinator. Momenteel werk ik als coördinator voor personeelstraining en –ontwikkeling, coördinator preventie programma`s en doe ik individuele begeleiding en therapie. Ik zoek, samen met hen die mij dit toestaan, de weg, in de hoop dat dit ons zal transformeren naar het beeld van God.

 
László Gergely| psychotherapeut

Ik werd staflid bij stichting Bonus Pastor in juli 2011. Maar daarvoor werkte ik, sinds 1998, er al als vrijwilliger die zomerkampen organiseerde voor de stichting. In 1996 studeerde ik af met een graad in de psychopedagogiek en later de specialisatie psychodrama. Momenteel werk ik als psychotherapeut in de kliniek in Ozd. Ik beschouw het als een voorrecht om deel uit te mogen maken van deze organisatie.

 
Tünde Geréb| psychotherapeut

Ontmoeting, relatie, vertrouwen, verandering, kansen… deze sleutelwoorden bepalen mijn werk bij stichting Bonus Pastor. Sinds 1998 ben ik werkzaam als psycholoog. Eerst in Cluj-Napoca en later in Odorheiu Secuiesc . Naast ambulante programma’s ( individuele begeleiding en therapie), ben ik ook betrokken bij de jaarprogramma`s van de stichting: korte termijn therapieprogramma`s, nazorg en preventiewerk.

 
Előd Szakács| groepsbegeleider

Ik was blij om een stafmedewerker te worden bij stichting Bonus Pastor, omdat ik al lang het werk bewonder dat God middels de medewerkers doet. Sinds juni 2013 heb ik het voorrecht om binnen de organisatie te werken en te ervaren dat het werk dat van buiten vaak mooi lijkt, het in feite het resultaat is van het harde werk van veel mensen. Maar vooral het resultaat van Gods genade.

 
 
Dóra Gergely| maatschappelijk werker

Het lot en de strijd van mensen hebben me altijd geïnteresseerd. Op de een of andere manier wilde ik de wereld altijd beter maken. Ik heb stichting Bonus Pastor ontmoet als vrijwilliger en sinds 2017 werk ik als maatschappelijk werker. Ik houd me voornamelijk bezig met kortdurende therapieprogramma’s en de Târgu Secuiesc steungroep.

 
Ferenc Kozma| groepsbegeleider

In september 2009 verliet ik de kliniek in Ozd na negen maanden therapie als verslaafde. Met grote dankbaarheid in mijn hart vertrok ik vanuit een plaats waar de aanwezigheid van God bijna elk moment bijna tastbaar was. Na mijn terugkeer naar mijn huis heb ik een steungroep opgericht in mijn geboortestad Sepsiszentgyörgy. Ik heb de kans gekregen om deel te nemen aan trainingen die mij enorm helpen in mijn huidige rol. Ik ben van mening dat elke dag een geschenk van God is en ik ben dankbaar dat mijn familie me heeft geaccepteerd.

 
Magdolna McAlister| groepsbegeleider

Ik ben maatschappelijk werker en een professional in de geestelijke gezondheidszorg. Sinds januari 2021 werk ik voor de stichting Bonus Pastor , voornamelijk in de kliniek te Ozd. Ik volg het werk van de stichting al jaren en het is voor mij een waar voorrecht om er nu als staflid deel van uit te maken. Ik heb het gevoel dat ik “thuis” ben gekomen. Ik heb me gerealiseerd dat het werken met verslaafden alleen maar moeilijk is zolang ik niet geconfronteerd word met mijn eigen verslavingen. Dit werk heeft mij daartoe de gelegenheid gegeven en daar ben ik in mijn hart dankbaar voor.