Munkatársak

A Bonus Pastor Alapítvány munkatársait és önkénteseit egyazon cél vezérli: újra meg újra megtapasztalni azt a változást, ami megtörténik egy szenvedélybeteg életében, amikor segítségért fordul hozzánk. Ezt a változást, ennek a lehetőségét tartjuk szem előtt mindennapi munkavégzésünkben, ki-ki a maga szakterületén.

 
Dr. Horváth Levente| elnök | alapító

Feleségemmel együtt a kezdetektől a Református Mentő Misszió szolgálatában dolgoztunk, és ezt mindig kiváltságként éltük meg. Amikor megalapítottuk a Missziót (1993) és útjára indítottuk a Bonus Pastor Alapítványt (1996), magam sem gondoltam, hogy ez a szolgálat és a Terápiás Otthon létrejötte (2005) és működése ilyen gyönyörű történetté növi ki magát. Sok függőségben szenvedő barátunk lélegzetelállító felépülésének lehettünk tanúi az évek során – ez nagy megtiszteltetés számomra és nagyobb nyereséget jelent minden elméleti kutatásomnál.

 
Dr. R. Szabó István| ügyvezető igazgató

A szenvedélybeteg-misszióval a kezdetektől kapcsolatban voltam, hiszen Székelyudvarhelyen éltem, amikor az ottani támogató csoport elindult. Emlékszem, egy alkalommal a járdán beszélgettem egy nővel. Ő viszont hirtelen átment az út túlsó oldalára és átölelt egy részeg asszonyt, majd megpróbált beszélgetni vele. Ez a kép és az azóta eltelt jó két évtized alatt látott sok szabadulni vágyó és ugyancsak sok szabadult szenvedélybeteg, akikkel találkozhattam, mindig megérintettek.

 
Adorján Éva| igazgató | Terápiás Otthon

Szociális munkásként dolgozom az Alapítványnál 2000 óta, és 2014-től az ózdi Terápiás Otthont vezetem. Örülök, hogy olyan munkát végezhetek, amit szeretek, örülök munkatársaimnak és minden szenvedélybetegnek, aki próbálgatja a szabadulás útját. Miközben a változást segítem, én magam is változom, és ezért rendkívül hálás vagyok.

 
Deé Lukács Éva| irodavezető

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem francia-magyar szakának elvégzése után a Kis Tükör református családi lapnál dolgoztam 2009-es megszűnéséig. Újságíróként, lapszerkesztőként már megalakulásától kezdve rendszeresen tudósítottam a Bonus Pastor Alapítvány tevékenységeiről, és ilyenként részese lehettem harcaiknak, örömeiknek. Hat évi gyereknevelési szabadság után megtiszteltetés számomra az, hogy irodavezetőként az Alapítvány munkaközösségéhez tartozhatom.

 
 
Horváth Mária| szociális munkás

Eredetileg kémia-fizika tanári szakot végeztem, de miután férjem mellett már jó néhány éve részt vettem a szenvedélybetegekkel való munkában, beiratkoztam a szociális munkás szakra, hogy “átszakosodjam” arra a területre, amiben amúgy is tevékenykedtem. Jelenleg a magyarózdi Terápiás Otthon munkatársaként dolgozom és megtiszteltetésnek érzem, hogy néhány hónapig elkísérhetek egy-egy embert a változásért folytatott küzdelmében.

 
Bartha Éva| klinikai szakpszichológus

Mintegy két évtizede (1996 óta) dolgozom az Alapítványnál: kezdetben irodavezetőként, programszervezőként, amolyan „mindenesként” tevékenykedtem. Jelenleg személyzeti képzési és fejlesztési-, és prevenciós programkoordinátorként dolgozom, valamint egyéni tanácsadást is nyújtok. Együtt keresem a már megtalált utat azokkal, akik ezt megengedik nekem, kölcsönösen alakítva egymást, azzal a vággyal, hogy Isten képére formálódjunk.

 
Gergely László| pszichoterapeuta

Hivatalosan 2011 júliusától dolgozom a Bonus Pastor Alapítványnál, de már 1998 óta önkénteskedtem a nyári táborok szervezésében. 1996-ban végeztem el a pszichopedagógiát, majd később a pszichodráma területen specializálódtam, jelenleg pszichológusként dolgozom a Terápiás Otthonban. Kiváltságnak tartom és nagyon büszke vagyok, hogy része lehetek ennek a szolgálatnak.

 
Geréb Tünde| pszichoterapeuta

Találkozás, kapcsolat, bizalom, esély, változás… ezek a kulcsszavak határozzák meg számomra a Bonus Pastor Alapítványt és az itt végzett munkámat. 1998 óta pszichológusként dolgozom itt, előbb a kolozsvári, majd a székelyudvarhelyi tanácsadási irodákban. Az ambuláns programok (személyes tanácsadás) mellett részt veszek az Alapítvány éves programjaiban is: rövid terápiás programokon, utógondozási programokon, prevenciós munkában.

 
 
Geréb Géza| terápiás munkatárs

1996-ban fejeztem be tanulmányaimat a Károlyi Gáspár Teológiai és Missziói Intézetben és ebben az évben kezdtem el dolgozni a Bonus Pastor Alapítványnál. Megdöbbentő volt közelről látni emberi életek, családi sorsok helyreállását a szenvedélybetegségből. Azóta nem kevés idő telt el, és hálás vagyok azért, hogy ismételten láthatom, hogyan épül fel újra egy-egy elveszettnek hitt emberi élet.

 
Ambrus András| lelkész | terápiás munkatárs

Bár az első szakképesítésem (automatizálás és ipari informatika) a műszaki pálya felé mutatott, 1999 és 2004 között a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet református lelkészképző karán voltam hallgató. Ezt követően Kidén, illetve 2007 óta Csekelakán vagyok református lelkész. A  pasztorálpszichológia mesteri szak elvégzése után, 2015 tavaszától a Bonus Pastor Alapítvány félállású munkatársaként is dolgozom, elsősorban a magyarózdi Terápiás Otthonban látok el szociális munkási teendőket.

 
Szakács Előd| lelkész | terápiás munkatárs

Nagy örömmel vállaltam el a felkérést, hogy a Bonus Pastor Alapítvány lelkész-munkatársa legyek, hiszen régóta csodálom azt a munkát, amit Isten végez a munkatársak felhasználásával. 2013 júniusa óta kóstolgatom és tapasztalom azt, hogy az, ami kívülről szépnek tűnik, az sok ember megfeszített munkájának, de főleg Istennel való kapcsolatának a jutalma. Ezt szeretném én is gyümölcsöztetni itteni munkámban, ugyanakkor épülni a munkatársak és a minket megkeresők hitéből, élettapasztalatából.

 
Gergely Dóra| szociális munkás

Az emberi sorsok, küzdelmek mindig érdekeltek, szerettem volna valahogyan “vadócba rózsát oltani, hogy szebb legyen a föld”. Hét évvel ezelőtt önkéntesként találkoztam a Bonus Pastor Alapítvány szolgálatával, és 2017-től dolgozom hivatalosan szociális munkásként az Alapítvány éves programjaiban: a rövid távú terápiás- és utógondozói programokban, a támogató csoportban és a prevenciós munkában.

 
 
Kozma Ferenc| terápiás munkatárs

2009 szeptemberében, kilenc hónapnyi terápia után szabadult szenvedélybetegként hagytam el a magyarózdi Terápiás Otthont. Nagy hálával a szívemben indultam útnak, egy olyan helyről, ahol Isten jelenléte majdnem minden pillanatban kézzel fogható volt. Hazatérésem után megalakítottuk a sepsiszentgyörgyi támogató csoportot, melynek azóta is aktív tagja vagyok, majd elvégeztem egy intenzív lelkigondozói képzést, ami nagyon sokat segít a jelenlegi munkám során. Isten ajándékának tekintek minden napot, és azt is, hogy családomat visszakaptam.

 
Adorján Kálmán| lelkész | programszervező

Nem vagyok új a szenvedélybetegek között végzett szolgálatban: közel tizenöt évet töltöttem benne nagy örömmel. Nekem hasznomra volt, remélem azoknak is, akik felé szolgálatomat végeztem. 2013-tól gyülekezeti lelkészként is szolgálok, így három évnyi szünet után, részidőben folytatom az Alapítvány egyes programjainak szervezését, továbbra is nagy szeretettel.

 
Fülpesi Teréz| pénzügyi igazgató

2005 novemberétől végzem a Bonus Pastor Alapítvány könyvelését, illetve különböző pénzügyi és adminisztratív feladatokat látok el. Szívesen dolgozom olyan szervezetnél, ahol a hangsúly nem a profitszerzésen, hanem az emberi értékeken, kapcsolatokon és az Istennel való közösségen van.

 
Szántó Szilárd| karbantartó

Igazából lelki problémákkal küzdöttem, amelyek az alkohollal társítva, egészen padlóra küldtek. Úgy éreztem, hogy egymagam nem tudok megküzdeni a problémáimmal, ezért segítséget kértem. A lelki gondjaim megoldódtak, enyhültek, az érzéseimet az esetek 90%-ában kezelni tudom. Kilenc és fél hónapig terápiáztam, végigjártam a fázisokat – ezután önkéntesként jöttem vissza Ózdra, jelenleg alkalmazottként dolgozom ugyanitt.

 
 
Bálint Irénke| szakácsnő

2010 novemberétől vagyok az Alapítvány munkatársa, szakácsnőként dolgozom. Szeretem a munkámat, és hála Istennek, nagy örömmel végzem. Örülök, hogy ebbe a közösségbe vezérelt bennünket az Isten, a férjemmel együtt.