Az Alapítványról

A Bonus Pastor Alapítvány célja, hogy segítséget nyújtson az alkohol-, drog-, szerencsejáték- és egyéb függőségekben szenvedőknek, valamint hozzátartozóiknak.

A szenvedélybetegségek megelőzését és kezelését keresztény lelkiséggel, a segítő szakma eszközeivel, 5 fő tevékenységcsoport (prevenció, terápia, utógondozás, képzések, hitmélyítés) által kívánjuk megvalósítani.

Programjaink elsősorban magyar nyelven zajlanak, de szorosan együttműködünk a ROSAAC (Szerhasználati Zavar és Függőség Elleni Romániai Szövetség) ernyőszervezet különböző tagjaival – így a román nyelvű érdeklődőket is útba tudjuk igazítani más szervezetek felé, ha olyan szolgáltatást igényelnének, amelyet Alapítványunk nem tud biztosítani számukra.

Hisszük azt, hogy a zsákutcába torkollott, reménytelennek tűnő élethelyzetekben is van lehetőség a változ(tat)ásra, gyógyulásra. Meggyőződésünket alátámasztja az is, hogy a hosszú terápiás programunkat befejező szenvedélybetegek több mint 60%-ának sikerült újjáépítenie életét, kapcsolatait, munkaviszonyát. Arra törekszünk, hogy a hozzánk fordulókat elindítsuk a változás útján, illetve támogassuk őket az út további szakaszain is.

A szenvedélybetegséget az egész családot sújtó problémának tekintjük, ezért határozottan bátorítjuk a családtagokat, hogy vegyenek részt ők is a terápiás programokon. Keresztény nézeteinket megosztjuk a klienseinkkel, de a terápiákon való részvételnek nem feltétele a keresztény hit. Bárki, akinek függőséggel kapcsolatos problémái vannak, és segítséget kér tőlünk, szívesen látott a programjainkon.

1993–2022 számokban:

  • 24.000 diák vett részt iskolai prevenciós programjainkon
  • 13.000 személy vett részt egyéni és párterápiás üléseken
  • 10.000 résztvevője volt az utógondozói eseményeinknek
  • 1.600 gyerek és tini vett részt nyári prevenciós táborainkban
  • 1.200 résztvevője volt a 100-nál is több rövid terápiás programunknak (4 vagy 12 napos)
  • 600 függőbeteg férfi bentlakó a 2005-ben megnyílt magyarózdi Terápiás Otthonban a 6-9 hónapos terápiás programon