Önkéntesek

A Bonus Pastor Alapítvány munkatársait és önkénteseit egyazon cél vezérli: újra meg újra megtapasztalni azt a változást, ami megtörténik egy szenvedélybeteg életében, amikor segítségért fordul hozzánk. Ezt a változást, ennek a lehetőségét tartjuk szem előtt mindennapi munkavégzésünkben, ki-ki a maga szakterületén.

 
Máthé Annamária| önkéntes

Önkéntes munkatársként veszek részt a Bonus Pastor munkaközösségében. Mivel diszfunkcionális családból származom és a szenvedélybetegség jelen volt az életemben, ezért az alapítványnál végzett munkámat hivatásnak tartom. Jelenleg prevenciós programokat tartok fiataloknak és a támogató csoport egyik vezetőjeként vagyok jelen.

 
Erdélyi Zsolt| önkéntes

Szenvedélybetegként 2011-ben vettem részt hosszúterápián a Magyarózdi Terápiás Otthonban. Hat hónapi terápia után sikeresen felülkerekedtem a függőségemen. Mivel a saját bőrömön éreztem a szenvedélybetegség minden súlyát, szeretném ezt a tapasztalatot a mások segítségére fordítani. Az egyetem elvégzése után immár klinikai pszichológusként önkénteskedem a Terápiás Otthonban és a marosvásárhelyi szenvedélybetegek támogató csoportjának egyik vezetője vagyok.

 
Katona Attila| önkéntes

Mint a Terápiás Otthon volt lakója, fontosnak tartottam, hogy adjak vissza valamit annak a közösségnek, amelyben sikerült megváltoztatni az életemet. Másodsorban az önkéntes munkatársi feladat egyfajta utógondozás számomra, hisz újra részese lehetek az otthon és a terápiás programok mindennapi működésében, motivál és feltöltődés van bennem a szemináriumi alkalmakon, ugyanakkor egy élmény átadni a józanság örömét.

 

 
Szilágyi Tamás| önkéntes

Projektmenedzserként a Bonus Pastor Alapítvány új missziós és kastélyfelújítási terveinek a megvalósításán dolgozom. A szívem ég a projektért és a misszióért amit a munkatársaim végeznek. Az ō munkájukat próbálom a tōlem telhetō legjobb tudással és szeretettel segíteni. Krisztus az én uram.

 
 
Adorján Kálmán| lelkész | önkéntes

Nem vagyok új a szenvedélybetegek között végzett szolgálatban: közel tizenöt évet töltöttem benne nagy örömmel. Nekem hasznomra volt, remélem azoknak is, akik felé szolgálatomat végeztem. 2013-tól gyülekezeti lelkészként is szolgálok, így három évnyi szünet után, részidőben folytatom az Alapítvány egyes programjainak szervezését, továbbra is nagy szeretettel.

 
Kocsis Tünde| önkéntes

Klinikai pszichológus vagyok, lassan tíz éve önkénteskedem a Bonus Pastor Alapítványnál. Jelenleg Nagyváradon működtetek támogató csoportot. Ezenkívül a segítséget kérő környékbeli szenvedélybetegek és hozzátartozóik számára nyújtok személyre szabott útmutatást és tanácsadást Margittán és Nagyváradon. Sorsfordító élmények kötnek a Bonus Pastorhoz és a folyamatosan bővülő közösséghez.

 
Bagoly Emese| önkéntes

Szenvedélybeteg hozzátartozójaként indult a lelkigondozói pályafutásom. Mivel saját bőrömön tapasztaltam e betegség súlyos hatását a családok életére, szívügyemnek tartom elmondani és életemmel alátámasztani, azt a tényt, hogy “Jó az Úr a szorongatás idején, és ismeri a benne bízókat.” (Náh 1,7). Sok jó lehetőség adódik erre az Alapítvány programjain, ahova önkéntesként besegítek.

 
Szabó Árpád| önkéntes

Nyugdíjas lelkipásztorként önkénteskedem a Magyarózdi  Terápiás Otthonban. Mindhárom gyülekezetben, ahol szolgáltam, külön figyelemmel fordultam a szenvedélybetegekhez. Éveken át külön missziós csoportban próbáltam segíteni a gyógyulásukat. Az a nyolc-tíz férfi, akikkel jó baráti kapcsolatot építek ki Ózdon, az  én kis „gyülekezetem”, akikért rendszeresen imádkozom, Ismerem a fájdalmaikat, az álmaikat, és  igyekszem Krisztus segítségével kiemelni őket a szenvedélyek rabságából.

 
 
Puskás Csaba| önkéntes

Már gyerekkoromban vonzódtam a társadalom perifériájára szorult emberekhez, szívesen barátkoztam velük vagy
segítettem nekik.  Talán ez a tulajdonságom terelt az orvosi pálya felé, de arra egyszer sem gondoltam, hogy szenvedélybetegekkel valaha is foglalkozni fogok. Az élet úgy hozta viszont, hogy jelenleg a szatmári támogató csoport vezetője vagyok. Nagy öröm látni a megváltozott életeket, és kiváltságnak érzem, hogy része lehetek a Bonus Pastor Alapítvány munkájának.

 
Ravasz Katalin| önkéntes

Személyes érintettségen keresztül kerültem kapcsolatba a Bonus Pastor Alapítvány egyik munkatársával. Lenyűgözött a jelenléte, az odafigyelése, az, ahogyan tudta, hogy miről beszélek – a későbbiekben ugyanezt érzékeltem a többiek részéről is. Ebből próbálok visszaadni valamit én is, illetve szakmai tudásommal próbálok hozzájárulni ahhoz, hogy az Alapítvány híre minél több olyan emberhez eljusson, akinek segítségre van szüksége.

 
Angyalosi Beáta| fényképész

Amikor az alkoholista nagybátyámnak meséltem az Alapítványról, azt hitte, szanatóriumba akarom küldeni őt. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy az érdeklődők lássák azt a barátságos, otthonos környezetet, ami Magyarózdon fogadja őket – ha a fotóimmal hozzájárulhatok ehhez, akkor örömmel segítek.