Hogyan segítünk?

 

Képzéseink célja a majd 30 év alatt felgyűlt szakmai tudásunk átadása segítő szakembereknek és lelkészeknek, gyülekezeti munkásoknak és mindazoknak, akiknek munkájuk során lehetősége adódik szenvedélybetegek és családtagjaik segítésére.
Addiktológiai tanácsadói képzéseinkkel igyekszünk minél szélesebb területet lefedni és ezáltal jövendőbeli alkalmazottakat is képezni, hogy friss lendülettel folytathassák az Alapítvány szakmai-missziós munkáját.

Tanácsadó az addikciók területén 

Kategória: Képzések

Célcsoport: felsőfokú végzettséggel rendelkezők

Időtartam: 8 modul, 120 óra

Helyszín: Terápiás Otthon, Magyarózd

Gyakoriság: Évente kétszer

Cél:

elméleti és gyakorlati képzés azok számára, akik egészségügyi és szocio-humán területen dolgozóként találkoznak a függőség jelenségével, és keresik a továbbképzés lehetőségét

A program elemei:

interaktív addiktológiai előadások (hogyan történjen az addiktológiai alapismeretek és az ún. motivációs interjús módszertan használata és alkalmazása, a szakmaiság és kompetencia megalapozása) és kiscsoportos beszélgetések, gyakorlatok (mi vezet az elmélyítéshez és hatékony gyakorlathoz)

Részvételi feltételek:

  • a felsőfokú végzettséget igazoló szakmai oklevél másolata
  • szándéknyilatkozat

A regisztráció az előleg határidőre való befizetésével válik érvényessé.

Leírás:

Akkreditált képzés felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek

A 120 órás képzés 8 modulban (40 óra elmélet, 80 óra gyakorlat) ismerteti meg a résztvevőket a függőségek felismerésének és működésének lényegével, a szenvedélybetegek és családtagjainak gondozási lehetőségeivel, valamint a dependencia és kodependencia közös játszmáinak diagnózisával és kezelési esélyeivel.

Szem előtt tartva a szakemberek szerepét a rehabilitációs folyamatban, kompetens eszközöket nyújtunk és elsajátítható készségeket próbálunk kifejleszteni a képzés során. Beszélünk a felépülő függő és családja társadalmi integrálásának konkrét, gyakorlati támogatásáról, illetve megismertetjük a Bonus Pastor Alapítvánnyal való együttműködés módozatait.

Az elméleti órák során elsajátítottakat a Terápiás Otthonban végzett gyakorlat során mélyíthetik el a hallgatók.


Addiktológiai lelkészképző 

Kategória: Képzések

Célcsoport: lelkipásztorok

Időtartam: 3 nap

Helyszín: Terápiás Otthon, Magyarózd

Gyakoriság: évente egyszer

Cél:

támogatni és képezni a lelkipásztorokat a függők lelkigondozásában, addiktológiai képzést nyújtani számukra, érzékenyíteni őket a segítő szolgálatban, támogatni a segítő háló szakszerű igénybevételében és kialakításában

A program elemei:

interaktív addiktológiai előadások (hogyan történjen az addiktológiai alapismeretek és az ún. motivációs interjús módszertan használata és alkalmazása, a szakmaiság és kompetencia megalapozása) és kiscsoportos beszélgetések, gyakorlatok (mi vezet az elmélyítéshez és hatékony gyakorlathoz)

Részvételi feltételek:

  • a Romániai Református Egyház aktív lelkésze
  • szándéknyilatkozat

A regisztráció az előleg határidőre való befizetésével válik érvényessé.

Leírás:

Az Erdélyi Református Egyházkerület által támogatott kreditpontos képzés során a lelkipásztorok megismerkednek a függőségek felismerésének és működésének lényegével, a szenvedélybetegek családtagjainak gondozási lehetőségeivel, illetve a dependencia és kodependencia közös játszmáinak diagnózisával és kezelési esélyeivel. Szem előtt tartva a lelkipásztorok szerepét a rehabilitációs folyamatban, kompetens eszközöket nyújtunk és elsajátítható készségeket próbálunk kifejleszteni a képzés során. Beszélünk a felépülő függő és családja társadalmi és gyülekezeti integrálásának konkrét, gyakorlati támogatásáról, illetve megismertetjük a Bonus Pastor Alapítvánnyal való együttműködés módozatait.