Welke diensten kunnen wij bieden?

 

Ondersteuning op de langere termijn voor onze cliënten  realiseren we via nazorgprogramma’s. Meerdere keren per jaar organiseren we  zogeheten “nazorgconferenties” en “old boys bijeenkomsten”. Daarnaast is er in de zomer altijd een meerdaagse nazorgbijeenkomst. De lokale ondersteuningsgroepen hebben als belangrijkste doel de aangeleerde leefstijl vast te houden, maar bieden ook mogelijkheden aan hen die hulp zoeken.

Meerdaagse nazorgbijeenkomst 

Categorie Nazorg

Doelgroep ex-verslaafden en hun familie

Duur 7 dagen

Locatie gevarieerd

Frequentie jaarlijks

Doel

Versterken van een leefstijl die onafhankelijk is van een verslaving, bouwen aan motivatie, uitdiepen en uitbouwen van ondersteuning in de relationele sfeer  en herstellen van familierelaties.

Programmaonderdelen

Groepsdiscussie, lezingen, bezinningsbijeenkomsten, individuele begeleiding en recreatieve momenten

Voorwaarden

  • Minimaal 6 maanden verslavingsvrij voorafgaand aan deze bijeenkomst
  • Doktersverklaring

Omschrijving

Een  jaarlijkse bijeenkomst voor ex-cliënten en hun familieleden om samen te zijn, hun ervaringen te delen, nieuwe motivatie op te doen en te mee te doen aan allerlei activiteiten. Het is voor hen een bijzondere belangrijke bijeenkomst waarin ze hun verhalen kunnen delen en elkaar op kunnen bouwen. Gewoonlijk zijn er 80 tot 100 deelnemers.


Landelijke conferentie 

Categorie Nazorg

Doelgroep Iedereen die geïnteresseerd is.

Duur 3 daags weekend

Locatie Gevarieerd

Frequentie 3 x per jaar

Doel

Informatieverstrekking en werken aan motivatie en innerlijke groei.

Programmaonderdelen

Lezingen, workshops, discussies in kleine groepen, individuele begeleiding, geloofsondersteuning, bezinningsmomenten.

Voorwaarden

Verslavingsvrij gedurende het programma.

Omschrijving

Iedereen die geïnteresseerd is in het herstellen van een verslavingsvorm en/of afhankelijkheidssituatie is welkom gedurende deze drie dagen. We stimuleren (ex)  verslaafden en hun familieleden om deze weekenden bij te wonen. Het is een mogelijkheid voor herstelde verslaafden en hun familie om hun onafhankelijkheid verder uit te bouwen door middel van voorlichting, groepsdiscussie, bezinning en het delen van ervaringen. Het is daarnaast een goede mogelijkheid voor onze cliënten en andere verslaafden  om niet alleen deel te nemen aan voornoemde activiteiten, maar ook een glimp op te vangen van een leven zonder verslaving.


 
Individuele begeleiding 

Categorie Nazorg, Therapie

Doelgroep Verslaafden, ex-verslaafden en hun directe naasten.

Duur 1 – 2 uur per sessie

Locatie BPF kantoor of middels Skype.

Frequentie Op verzoek

Doel

Het ontwikkelen of vasthouden van motivatie, verbeteren van de kwaliteit van leven, vergrootten van kennis van de verslaving en loskomen uit afhankelijkheid.

Programmaonderdelen

Psychotherapie, familietherapie en psychologische begeleiding.

Voorwaarden

Gemotiveerd zijn om vrijwillig hier aan deel te nemen.

Omschrijving

Wij bieden individuele begeleiding aan hen die hulp zoeken en herstellen willen van een verslaving of andere persoonlijke/familie problemen die gerelateerd  zijn aan een leefstijl in een verslaving. De begeleiding is gebaseerd op een individueel zorgplan. De locatie is gewoonlijk één van onze kantoren, maar op verzoek kunnen gesprekken ook plaatsvinden in de thuissituatie, ziekenhuizen of middels Skype.


Ondersteuningsgroepen 

Categorie Nazorg, Therapie

Doelgroep verslaafden, ex-verslaafden en hun directe naasten.

Duur 1 – 2 uur per sessie

Locatie 11 plaatsen in het land

Frequentie Wekelijks/tweewekelijks

Doel

Handhaven en sterker maken van het onafhankelijk zijn, omgang met gedeelde verantwoordelijkheid.

Programmaonderdelen

Probleemgeoriënteerde gesprekken, bijbelstudie, programma`s om vrije tijd in te vullen.

Voorwaarden

Vrij zijn  van verslavende middelen gedurende de bijeenkomsten.

Omschrijving

Het belangrijkste doel van de ondersteuningsgroepen in 11 plaatsen in Transsylvanië (Hongaarstalige deel van Roemenië)  is het vasthouden van de verslavingsvrije leefstijl die cliënten hebben geleerd in één van onze therapieprogramma`s. Daarnaast zijn deze groepen een mogelijkheid voor hen die op zoek zijn naar hulp.

“Ik kon me inschrijven voor een lange termijn therapie programma. Maar dat heb ik niet gedaan. Ik koos er voor om  deel te gaan nemen aan een ondersteuningsgroep. De eerste bijeenkomsten hielpen mij Gods zorg voor mij  te ontdekken. De Goede Herder kwam bij me om zijn honderdste schaapje op te zoeken. Hier heb ik mogen leren dat ik van waarde ben”, zegt Laci na acht maanden verslavingsvrij zijn.

Een belangrijke karaktertrek van een ondersteuningsgroep is de eerlijke en intieme sfeer. Ieder heeft de mogelijkheid om uit de groep te halen wat je er met elkaar instopt.

Initiatieven om in andere plaatsen nieuwe groepen op te starten moedigen wij van harte aan. Graag bieden wij hier hulp bij aan.