Országos Találkozó – Mezőpanit

A találkozás a megerősödés, az Istennel való találkozás, a bizonyságtétel, a szembesítés és a gyógyulás helye és lehetősége. Ezt élte meg meg október 14-16 között Mezőpanitban az 54 terápiázó, szabadult szenvedélybeteg és hozzátartozó, akik egyöntetűen kifejezték, milyen nagy szükségük van az ilyen nagyobb közösségi találkozókra, amelyek bizony nemegyszer meghatározták az életük alakulását. Előadások, csoportos beszélgetések, áhítatok és istentiszteletek, valamint a mezőpaniti református egyház kórusának kulturális estje tette széppé és emlékezetessé a hétvégét. Köszönjük a Maros Megyei Tanácsnak, a Teréziaés a TimKo kftk-nek a támogatást, amely lehetővé tette ezt a találkozót!