Erasmus+ – Átjárók – Nemzetközi partnertalálkozó (Magyarország, Székesfehérvár)

 

http://atjarok.hu
ÁTJÁRÓK (ARCADE)
2022-1-HU01-KA210-ADU-000083157

Nemzetközi partnertalálkozó (Magyarország, Székesfehérvár)
2022.10.10-11.

Az ÁTJÁRÓK projekt 1. nemzetközi partnertalálkozója a csatolt program szerint zajlott.

A szervezetek bemutatkozása után a projekt szakmai tartalmának részletezésére került sor.

A projekt közvetlen, végső kedvezményezetti célcsoportja a józan, felépülésben lévő szenvedélybetegek, a projekt célja az ő reszocializációjuk, reintegrációjuk támogatása, ehhez programok, új módszerek biztosítása.

A rehabilitációs programok, a felépülő szenvedélybetegek közösségi szemlélete kevéssé teszi lehetővé a tanulás, képzés, transzverzális kompetencia-fejlesztést, valamint a munkaerőpiacra történő belépéshez szükséges ismeret/skill eljuttatásának lehetőségét, ill. konkrét, életesélynövelő hatását. Ha jelen is vannak ilyen típusú programelemek, kevéssé súlyozottak, mint a közösségi szemléletű csoportprogramok, önreflexiós események. Ajánlott lenne ezen programelemek fókuszáltabb jelenléte a reintegrációs munkában.

Kapcsolódó eredmény: Szenvedélybetegek munkaerőpiaci reintegrációjának lehetőségei (módszertani útmutató, gyakorlatgyűjtemény) (eredmény 1.) – Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász

A felépülő szenvedélybetegekkel folytatott segítő munka “hagyományos” olyan értelemben, hogy személyes kapcsolatra épül segítő-segített között, egyéni vagy csoportos formában valósul meg. Ezek általában működnek is, de a módszertani repertoár bővítése, színesítése hatékonyabb lehetőségeket biztosíthat a kezelésben, rehabilitációs programokban.

Kapcsolódó eredmény: A meseterápia lehetőségei szenvedélybetegek rehabilitációjában, reintegrációjában (módszertani útmutató gyakorlatokkal, mesegyűjteménnyel) (eredmény 2.) – Antropos Mentálhigiénés Egyesület

A felépülő szenvedélybetegekkel való munkában vitathatatlan a családi rendszer, a párkapcsolat, és általában az emberi kapcsolatok kérdésköre. Esettanulmányok, jó gyakorlatok gyűjtése a meglévő segítő munkát hatékonyabbá tehetik.

Kapcsolódó eredmény: Párok, családok, emberi kapcsolatok: pár – és családterápiás módszer szenvedélybetegek kezelésében, ellátásában (tapasztalatok megosztása, jó gyakorlatok összegzése, esettanulmányok) (eredmény 3.) – Bonus Pastor Alapítvány

A partnerségen belüli szakemberek, mint a projekt célcsoportja tekintetében: új módszerek, esetmegbeszélések, kiégés megelőzés – napi szinten megfogalmazott, beazonosított igénye a területen dolgozó szakembereknek.

A partnerség belső képzésekkel reagál a következő témákban:

  1. alkotó-fejlesztő meseterápia (alapok) (Antropos Mentálhigiénés Egyesület)
  2. burnout prevention (Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász)
  3. a Portage-módszer (alapok) (Bonus Pastor Alapítvány).

Az “átjárások” – nemzetközi partnertalálkozók – a tudás- és tapasztalatmegosztás színterei, miközben a szakmai kompetenciák bővülnek, a szakmai-személyes mentálhigiénére is sor kerül (feltöltődés személyes és szakmai szinteken is). Leszögezhető, hogy a kompetens és lelkileg egészséges szakemberek végső kedvezményezettei a közvetlen célcsoporttagok. Emellett természetesen a projekt lebonyolítása is számos olyan transzverzális kompetenciát fejleszt, ami mindkét célcsoportra pozitív hatással van a közös segítő munkában (is).

A találkozó keretében két téma feldolgozását is megkezdtük:

  • Család- és párterápia a szenvedélybeteg-ellátásban (Farnas István Géza)
  • Mi az a job coaching? A munkaerőpiaci (re)integráció lehetőségei szenvedélybeteg és egyéb, akadályokkal küzdők támogatásában (Pósa Kornél).