Erasmus+ – Arcade – Prima întâlnire internațională a partenerilor (Ungaria, Székesfehérvár)

http://atjarok.hu
ÁTJÁRÓK (ARCADE)
2022-1-HU01-KA210-ADU-000083157

Prima întâlnire internațională a partenerilor (Ungaria, Székesfehérvár)
10.10.2022 – 11.10.2022

Prima întâlnire internațională a partenerilor din cadrul proiectului ARCADE a avut loc conform programului anexat.

După prezentarea organizațiilor, a fost prezentat conținutul tehnic al proiectului.

Grupul țintă direct și final al proiectului este reprezentat de dependenții abstinenți, în curs de recuperare, scopul proiectului fiind acela de a sprijini resocializarea și reintegrarea acestora, de a le oferi programe și metode noi.

Programele de reabilitare și abordarea comunitară a dependenților în curs de recuperare nu permit prea multă învățare, formare, dezvoltare de competențe transversale și posibilitatea de a transfera cunoștințele/abilitățile necesare pentru a intra pe piața muncii sau pentru un efect concret de îmbunătățire a calității vieții. În cazul în care aceste tipuri de elemente de program sunt prezente, ele sunt mai puțin ponderate, cum ar fi programele de grup bazate pe comunitate, evenimentele de autoreflecție. Ar fi recomandată o prezență mai concentrată a acestor elemente de program în activitatea de reintegrare.

Rezultat asociat: Posibilități de reintegrare a dependenților pe piața muncii (ghid metodologic, culegere de practici) (rezultat 1) – Organizația caritabilă „Karitasz” a Diecezei din Székesfehérvár

Activitatea de ajutorare a dependenților în recuperare este „tradițională” în sensul că se bazează pe o relație personală între cel care ajută și cel ajutat, sub formă individuală sau de grup. Acestea funcționează de obicei, dar extinderea și diversificarea repertoriului metodologic poate oferi oportunități mai eficiente pentru programele de tratament și reabilitare.

Rezultat asociat: Posibilitățile terapiei prin povești în reabilitarea și reintegrarea dependenților (îndrumar metodologic cu exerciții, culegere de povești) (rezultat 2) – Asociația pentru Igiena Mentală Antropos

În lucrul cu dependenții în recuperare, problemele legate de sistemul familial, de relația de cuplu și de relațiile umane în general sunt incontestabile. Studiile de caz și colectarea de bune practici pot face ca sprijinul existent să fie mai eficient.

Rezultate asociate: Cupluri, familii, relații umane: terapia de cuplu și de familie în tratamentul și îngrijirea dependenților (schimb de experiență, sinteză de bune practici, studii de caz) (Rezultat 3) – Fundația Bonus Pastor

Profesioniștii din cadrul parteneriatului ca grup țintă al proiectului: metode noi, discuții de caz, prevenirea burnout-ului – o nevoie zilnică, identificată de profesioniștii care lucrează în domeniu.

Parteneriatul răspunde prin formare internă pe următoarele teme:

  1. Terapia prin povești creativ-dezvoltatoare (noțiuni de bază) (Asociația pentru Igiena Mentală Antropos)
  2. Prevenirea burnout-ului (Organizația de caritate „Karitász” a Diecezei de Székesfehérvár)
  3. Metoda Portage (noțiuni de bază) ( Fundația Bonus Pastor).

„Arcadele” – întâlnirile internaționale ale partenerilor – reprezintă o platformă pentru schimbul de cunoștințe și de experiență, în timp ce competențele profesionale sunt îmbunătățite și igiena mentală profesională și personală este, de asemenea, promovată (reîncărcare atât la nivel personal, cât și la nivel profesional). Se poate concluziona că beneficiarii finali ai unor profesioniști competenți și sănătoși din punct de vedere mental sunt membrii grupului țintă direct. În plus, bineînțeles, implementarea proiectului dezvoltă o serie de competențe transversale care au un impact pozitiv asupra ambelor grupuri țintă în activitatea lor comună de facilitare (de asemenea).

În cadrul întâlnirii, am început să lucrăm și la două teme:

  • Terapie de familie și de cuplu în tratamentul adicțiilor (István Géza Farnas)
  • Ce este job coaching-ul? Posibilitățile de (re)integrare pe piața muncii în sprijinul persoanelor dependente și al altor persoane cu probleme (Kornél Pósa).