Az Alapítványról

A Bonus Pastor Alapítvány célja, hogy segítséget nyújtson az alkohol-, drog-, szerencsejáték- és egyéb függőségekben szenvedőknek, valamint hozzátartozóiknak.

A szenvedélybetegségek megelőzését és kezelését keresztény lelkiséggel, a segítő szakma eszközeivel, 5 fő tevékenységcsoport (prevenció, terápia, utógondozás, képzések, hitmélyítés) által kívánjuk megvalósítani.

Programjaink elsősorban magyar nyelven zajlanak, de szorosan együttműködünk a ROSAAC (Szerhasználati Zavar és Függőség Elleni Romániai Szövetség) ernyőszervezet különböző tagjaival – így a román nyelvű érdeklődőket is útba tudjuk igazítani más szervezetek felé, ha olyan szolgáltatást igényelnének, amelyet Alapítványunk nem tud biztosítani számukra.

Hisszük azt, hogy a zsákutcába torkollott, reménytelennek tűnő élethelyzetekben is van lehetőség a változ(tat)ásra, gyógyulásra. Meggyőződésünket alátámasztja az is, hogy a hosszú terápiás programunkat befejező szenvedélybetegek több mint 60%-ának sikerült újjáépítenie életét, kapcsolatait, munkaviszonyát. Arra törekszünk, hogy a hozzánk fordulókat elindítsuk a változás útján, illetve támogassuk őket az út további szakaszain is.

A szenvedélybetegséget az egész családot sújtó problémának tekintjük, ezért határozottan bátorítjuk a családtagokat, hogy vegyenek részt ők is a terápiás programokon. Keresztény nézeteinket megosztjuk a klienseinkkel, de a terápiákon való részvételnek nem feltétele a keresztény hit. Bárki, akinek függőséggel kapcsolatos problémái vannak, és segítséget kér tőlünk, szívesen látott a programjainkon.

1993–2021 számokban:

  • 560+ személy vett részt hosszú (3-9 hónapos) terápián
  • 34 személy vett részt 4 napos terápián
  • 1.100+ személy vett részt 12 napos terápián
  • 11.640+ személy vett részt egyéni terápiás üléseken
  • 600+ tinédzser vett részt nyári prevenciós táborainkban
  • 940+ gyerek vett részt prevenciós táborainkban
  • 22.500+ tinédzser vett részt iskolai prevenciós alkalmainkon