Munkatársak

A Bonus Pastor Alapítvány munkatársait és önkénteseit egyazon cél vezérli: újra meg újra megtapasztalni azt a változást, ami megtörténik egy szenvedélybeteg életében, amikor segítségért fordul hozzánk. Ezt a változást, ennek a lehetőségét tartjuk szem előtt mindennapi munkavégzésünkben, ki-ki a maga szakterületén.

 
Dr. Horváth Levente| elnök | alapító

Feleségemmel együtt a kezdetektől a Református Mentő Misszió szolgálatában dolgoztunk, és ezt mindig kiváltságként éltük meg. Amikor megalapítottuk a Missziót (1993) és útjára indítottuk a Bonus Pastor Alapítványt (1996), magam sem gondoltam, hogy ez a szolgálat és a Terápiás Otthon létrejötte (2005) és működése ilyen gyönyörű történetté növi ki magát. Sok függőségben szenvedő barátunk lélegzetelállító felépülésének lehettünk tanúi az évek során – ez nagy megtiszteltetés számomra és nagyobb nyereséget jelent minden elméleti kutatásomnál.

 
ThDr. R. Szabó István| ügyvezető igazgató

A szenvedélybeteg-misszióval a kezdetektől kapcsolatban voltam, hiszen Székelyudvarhelyen éltem, amikor az ottani támogató csoport elindult. Emlékszem, egy alkalommal a járdán beszélgettem egy nővel. Ő viszont hirtelen átment az út túlsó oldalára és átölelt egy részeg asszonyt, majd megpróbált beszélgetni vele. Ez a kép és az azóta eltelt jó két évtized alatt látott sok szabadulni vágyó és ugyancsak sok szabadult szenvedélybeteg, akikkel találkozhattam, mindig megérintettek.

 
Adorján Éva| igazgató | Terápiás Otthon

Szociális munkásként dolgozom az Alapítványnál 2000 óta, és 2014-től az ózdi Terápiás Otthont vezetem. Örülök, hogy olyan munkát végezhetek, amit szeretek, örülök munkatársaimnak és minden szenvedélybetegnek, aki próbálgatja a szabadulás útját. Miközben a változást segítem, én magam is változom, és ezért rendkívül hálás vagyok.

 
Deé Lukács Éva| irodavezető

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem francia-magyar szakának elvégzése után a Kis Tükör református családi lapnál dolgoztam 2009-es megszűnéséig. Újságíróként, lapszerkesztőként már megalakulásától kezdve rendszeresen tudósítottam a Bonus Pastor Alapítvány tevékenységeiről, és ilyenként részese lehettem harcaiknak, örömeiknek. Hat évi gyereknevelési szabadság után megtiszteltetés számomra az, hogy irodavezetőként az Alapítvány munkaközösségéhez tartozhatom.

 
 
Henter Csilla| forrásteremtő

Hiszem, hogy nem véletlen, hogy 20 évnyi, a pénzügy világában eltöltött munka után belecseppentem egy szociális irányultságú, a társadalom által kirekesztettek felé szolgáló alapítvány munkaközösségébe. Minél mélyebben látok bele az Alapítvány életébe, annál inkább Isten csodájának tartom, hogy ilyen hosszú idő óta működik sokak testi és lelki gyógyulására. Örülök, hogy munkatársként én és is hozzájárulhatok ehhez.

 
Horváth Mária| szociális munkás

Eredetileg kémia-fizika tanári szakot végeztem, de miután férjem mellett már jó néhány éve részt vettem a szenvedélybetegekkel való munkában, beiratkoztam a szociális munkás szakra, hogy “átszakosodjam” arra a területre, amiben amúgy is tevékenykedtem. Jelenleg a magyarózdi Terápiás Otthon munkatársaként dolgozom és megtiszteltetésnek érzem, hogy néhány hónapig elkísérhetek egy-egy embert a változásért folytatott küzdelmében.

 
Bartha Éva| klinikai szakpszichológus

Mintegy két évtizede (1996 óta) dolgozom az Alapítványnál: kezdetben irodavezetőként, programszervezőként, amolyan „mindenesként” tevékenykedtem. Jelenleg személyzeti képzési és fejlesztési-, és prevenciós programkoordinátorként dolgozom, valamint egyéni tanácsadást is nyújtok. Együtt keresem a már megtalált utat azokkal, akik ezt megengedik nekem, kölcsönösen alakítva egymást, azzal a vággyal, hogy Isten képére formálódjunk.

 
Gergely László| pszichoterapeuta

Hivatalosan 2011 júliusától dolgozom a Bonus Pastor Alapítványnál, de már 1998 óta önkénteskedtem a nyári táborok szervezésében. 1996-ban végeztem el a pszichopedagógiát, majd később a pszichodráma területen specializálódtam, jelenleg pszichológusként dolgozom a Terápiás Otthonban. Kiváltságnak tartom és nagyon büszke vagyok, hogy része lehetek ennek a szolgálatnak.

 
 
Geréb Tünde| pszichoterapeuta

Találkozás, kapcsolat, bizalom, esély, változás… ezek a kulcsszavak határozzák meg számomra a Bonus Pastor Alapítványt és az itt végzett munkámat. 1998 óta pszichológusként dolgozom itt, előbb a kolozsvári, majd a székelyudvarhelyi tanácsadási irodákban. Az ambuláns programok (személyes tanácsadás) mellett részt veszek az Alapítvány éves programjaiban is: rövid terápiás programokon, utógondozási programokon, prevenciós munkában.

 
Geréb Géza| terápiás munkatárs

1996-ban fejeztem be tanulmányaimat a Károlyi Gáspár Teológiai és Missziói Intézetben és ebben az évben kezdtem el dolgozni a Bonus Pastor Alapítványnál. Megdöbbentő volt közelről látni emberi életek, családi sorsok helyreállását a szenvedélybetegségből. Azóta nem kevés idő telt el, és hálás vagyok azért, hogy ismételten láthatom, hogyan épül fel újra egy-egy elveszettnek hitt emberi élet.

 
Szakács Előd| lelkész | terápiás munkatárs

Nagy örömmel vállaltam el a felkérést, hogy a Bonus Pastor Alapítvány lelkész-munkatársa legyek, hiszen régóta csodálom azt a munkát, amit Isten végez a munkatársak felhasználásával. 2013 júniusa óta kóstolgatom és tapasztalom azt, hogy az, ami kívülről szépnek tűnik, az sok ember megfeszített munkájának, de főleg Istennel való kapcsolatának a jutalma. Ezt szeretném én is gyümölcsöztetni itteni munkámban, ugyanakkor épülni a munkatársak és a minket megkeresők hitéből, élettapasztalatából.

 
Gergely Dóra| szociális munkás

Az emberi sorsok, küzdelmek mindig érdekeltek, szerettem volna valahogyan “vadócba rózsát oltani, hogy szebb legyen a föld”. Hét évvel ezelőtt önkéntesként találkoztam a Bonus Pastor Alapítvány szolgálatával, és 2017-től dolgozom hivatalosan szociális munkásként az Alapítvány éves programjaiban: a rövid távú terápiás- és utógondozói programokban, a támogató csoportban és a prevenciós munkában.

 
 
Kozma Ferenc| terápiás munkatárs

2009 szeptemberében, kilenc hónapnyi terápia után szabadult szenvedélybetegként hagytam el a magyarózdi Terápiás Otthont. Nagy hálával a szívemben indultam útnak, egy olyan helyről, ahol Isten jelenléte majdnem minden pillanatban kézzel fogható volt. Hazatérésem után megalakítottuk a sepsiszentgyörgyi támogató csoportot, melynek azóta is aktív tagja vagyok, majd elvégeztem egy intenzív lelkigondozói képzést, ami nagyon sokat segít a jelenlegi munkám során. Isten ajándékának tekintek minden napot, és azt is, hogy családomat visszakaptam.

 
Fülpesi Teréz| pénzügyi igazgató

2005 novemberétől végzem a Bonus Pastor Alapítvány könyvelését, illetve különböző pénzügyi és adminisztratív feladatokat látok el. Szívesen dolgozom olyan szervezetnél, ahol a hangsúly nem a profitszerzésen, hanem az emberi értékeken, kapcsolatokon és az Istennel való közösségen van.

 
Bartha András Zsolt| karbantartó

Felépülőben levő alkoholfüggő vagyok, szabad ember Jézusban. Nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy megtalált engem. Az hogy jelenleg munkatársként dolgozhatok a Bonus Pastor Alapítványnál, ez is az Ő kegyelmének a gyümölcse az életemben, és lehetőség arra, hogy sok hozzám hasonlón segíthessek.