Erasmus+ – Átjárók – Jó gyakorlatok az egyéni esetvezetéshez

http://atjarok.hu
ÁTJÁRÓK (ARCADE)
2022-1-HU01-KA210-ADU-000083157

Antropos Mentálhigiénés Egysület

Ricz Dencs Tünde: Jó gyakorlatok az egyéni esetvezetéshez – Összefoglaló

Az Antropos Mentálhigiéné Egyesület az alakulásakor egyebek mellett azt a célt tűzte ki, hogy a szenvedélybetegséget illetően elsősorban a primáris prevenció területén tevékenykedik. Azonban az állami és a civil ellátó szervezetek hiánya vagy azok nem elégséges működése szükségessé tette, hogy a másodlagos és a harmadlagos prevenció területére is legyenek eszközeink. Ennek hatására alakítottuk ki az egyéni esetvezetés eszköztárát, amelyet jó gyakorlatként az alábbiakban mutatunk be. Ez az eszköztár egyfelől a rogersi alapelvek mentén történő segítő beszélgetésen alapszik, amit ötvöztünk a más módszerekből ismert technikákkal, mert a tapasztalataink mentén arról győződtünk, hogy ezek mentén sikerül elmozdulni a holtpontról, illetve hozzáférhetővé váltak a kliens erőforrásai, vagy más megvilágításba volt hozható mindaz, ami a klienssel történt és történik.

Az általunk végzett egyéni esetvezetés során a kliens és a segítő közös munkáját értjük, amelyben a kliens önkéntesen vesz részt. A segítő munka megkezdésekor, de legkésőbb a harmadik ülésen a kliens és a segítő szóbeli szerződést kötnek az egyéni munka céljára, alkalmainak számára, 45-60 perces időkeretre, a segítő titoktartási kötelezettségeire, a kliens absztinenciájára. A célmeghatározásnál a segítő a klienssel együtt igyekszik a lehető legpontosabban bejelölni azt a célt, amit felé az egyéni esetvezetés tart, figyelembe véve a kliens állapotát, motivációját, a segítő kompetenciáját. Cél nagyon változatos lehet, a teljesség igénye nélkül az alábbi irányok jelenhetnek meg: az absztinencia fenntartása egy további kezelőintézménybe való bejutásig, függőségi körből való kilépés, illetve függőségből való felépülést követő életvezetési nehézségek áthidalása.

Az egyéni esetvezetések során ezen gyakorlatok alkalmazására a klienssel folytatott közös munka közepén vagy a vége felé kerítünk sort aszerint, hogy éppen milyen folyamatban vagyunk. A bemutatott gyakorlatokat egyéni esetvezetés során alkalmazzuk, de némi átalakítással akár kisebb csoportokba is bevihető. Mindegyik bemutatott gyakorlat többször kipróbált és olykor át is alakított a mindenkori kliensekkel való minél hatékonyabb munkához.

A gyakorlatok bemutatására a következő szempontok szerint történik:
– mikor, mire használjuk;
– szükséges eszközök;
– a gyakorlat leírása;
– példa egy eset rövid bemutatásával.

A következő gyakorlatok részletes bemutatását tartalmazza anyagunk:
1. Asztalszínpad – lélektájkép
2. Üres szék
3. Szerepcsere
4. Szociális atom
5. Szociális állatkert
6. Timeline vagy idővonal
7. Meséld el 6 képpel!