Erasmus+ – Átjárók – Adaptált Portage modell Magyarózdon

 

http://atjarok.hu
ÁTJÁRÓK (ARCADE)
2022-1-HU01-KA210-ADU-000083157

Adaptált Portage modell Magyarózdon

Kiadvány blended képzéshez szenvedélybetegekkel foglalkozó szakemberek részére

A teljes kiadvány ITT érhető el, az alábbiakban egy összefoglaló következik.

A kiadvány fő célja a Magyarózdi Drogterápiás Otthonban alkalmazott adaptált Portage terápiás modell bemutatása.

A terápiás közösség alapú magyarózdi módszer részletezése előtt a kiadvány fontosnak tartja ismertetni a terápiás közösségek (TK) történetét és bemutatni a Portage modellt.

Terápiás közösség, Portage modell 

A terápiás közösségek hatékonysága a szenvedélybetegek életmódjának és életminőségének javításában messze felülmúlja az egyéni pszichoterápiás kezelések hatékonyságát. Tulajdonítható ez annak, hogy „a terápiás közösségek fő jellemzője, ami más terápiás módszerektől megkülönbözteti őket az, hogy a közösséget szándékosan és tudatosan terápiás eszközként használják az egyén lelki és szociális változásának elősegítése érdekében. A TK-ben a terapeuta a módszer, a mester pedig maga a közösség.

A közösség mint módszer felhasználása feltételezi, hogy az egyén akarjon változni, akarjon tanulni az azokhoz való közeledésből, akik szintén harcolnak a függőség ellen. Ebből a perspektívából a közösség alapvető fontosságú mind a résztvevők, mind pedig a stáb, a szakemberek, az önkéntesek számára. A közösség nem egy olyan hely, ahol a függőséggel küzdőket őrzik, és ahova a szakemberek elmennek terápiát végezni, sem nem egy olyan hely, ahol a szenvedélybetegek eltengetik napjaikat, távol az utca zajától és kísértéseitől, várva a következő csoportra. A terápiás közösség olyan szociális környezet, amely szakemberekből, tanácsadókból áll, akik személyes, sikeres megváltozott életükkel vagy egyszerűen az életükkel modellek lehetnek, útmutatók a rehabilitáció, a felépülés folyamatában. A TK-ben minden tevékenység arra irányul, hogy a résztvevők életében terápiás és neveléses változás jöjjön létre, és mindenki, aki ebben részes, elősegíti ezt a változást.”

A TK elsődleges célja tehát a személyes fejlődés elősegítése egy erősen strukturált környezetben, mely jól körülírható (erkölcsi és etikai) határokkal jellemezhető, és ahol a közösség tagjai inkább családtagnak, mint intézeti kezelés alatt álló páciensnek számítanak.

A Portage program is egyike az amerikai Synanon mozgalomból kinőtt terápiás közösségeknek. Eredete az 1950-es évekig vezethető vissza, amikor a Koreából Amerikába hazatért katonák tömeges heroinfüggőségére próbáltak a szakemberek választ adni. Mára ez a hatékonyságáról jól ismert és alkalmazott modell a következő országokban indított programokat: Olaszország, Portugália, Fülöp szigetek, Bermuda, Honduras, Kanada, AEÁ, Magyarország, Románia. Az első Portage közösség 1973-ban jött létre a kanadai Quebecben. 1979 óta Vámos Péter magyar származású Kanadában élő pszichológus a Portage közösségek vezetője.

Adaptált Portage modell Magyarózdon

A Bonus Pastor Alapítvány 2005-ben indította hosszútávú rehabilitációs programját a magyarózdi Radák kastély felújított magtárában.

A Portage addikció- és terápiás szemlélete meghatározó eleme a Magyarózdi Drogterápiás Otthonban alkalmazott terápiának. Ez így foglalható össze:

  • A függőség inkább egy rossz viselkedési válasz, mintsem betegség.
  • Önértékelést, önbizalmat épít.
  • Eszközöket ad a lakók kezébe, készségeket tanít.
  • Reményt ad arra nézve, hogy a lakók szabadok lehetnek a függőségük béklyóitól.

Főbb jellemzői: drogmentesség, önsegítés, a családias jellegű támogató rendszerekre jellemző pozitív környezet megteremtése, a függőségek és az azokból való szabadulás bio-pszicho- szociális megközelítése, keresztyén szemléletű spirituális dimenzió és értékrend, őszinteség, elköteleződés az aktív részvétel és a rehabilitáció mellett.

A program célja:

  • megtanítani a lakókat arra, hogy olyan értékeket alakítsanak ki maguknak, amelyeket képesek tiszteletben tartani, és amelyekből mindig meríthetnek;
  • segíteni a lakóknak abban, hogy képesek legyenek reálisan felmérni élethelyzetüket, és növelni tudják az önbecsülésüket;
  • felkészíteni a lakókat arra, hogy képesek legyenek alkalmazkodni a terápiás közösségen kívül létező világhoz;
  • segíteni az egyéneknek abban, hogy képesek legyenek olyan pozitív módszerek kialakítására, melyek segítségével anélkül elégíthetik ki szükségleteiket, hogy a kábítószerhez kellene „menekülniük”.

A Portage jelmondata: „Csak te csinálhatod meg, de egyedül nem tudod megcsinálni!”

A továbbiakban bemutatásra kerül az alkalmazott Portage modell. Az érdeklődők részletesen megismerkedhetnek a terápia 6 fázisával, az előgondozástól és az Otthonba való felvételtől a kiléptetési fázisig (orientációs-, új kliens-, új tag-, rendes tag-, régi tag- ill. kiléptetési fázis), az egyes fázisok célkitűzéseivel, tevékenységeivel, elsajátítandó kompetenciáival és felelősségeivel.

A terápiában való aktív részvétel különféle feladatok elvégzését jelenti. Egyik ilyen feladat az orientációs fázis végén a címer elkészítése. A címer az önismeretnek és a célok megfogalmazásának eszköze, a „továbblépés rítusában” használt különleges terápiás eszköz, amellyel az új lakót befogadják a közösségbe. A címer kitűzése a közösségbe való beavatás jele, ettől kezdve a lakó a családban új tagnak számít.

Ha bele szeretnél kóstolni a terápia kezdetén levő lakók helyzetébe, készíts egy saját címert az aktuális élethelyzetedre nézve az alábbi sablon alapján. Ahol lehet, írás helyett használj szimbólumokat, rajzolj, színezz!