Erasmus+ – Átjárók – A projekt leírása

 

http://atjarok.hu
ÁTJÁRÓK (ARCADE)
2022-1-HU01-KA210-ADU-000083157

A projekt leírása

Cél: nemzetközi, határon túli/határmenti partnerség kialakítása szenvedélybetegek munkaerőpiaci és társadalmi reintegrációjának támogatása témában, az ezzel kapcsolatos  módszertani fejlesztések elindítása, beépítése a szervezetek szakmai gyakorlatába, ezzel a célcsoporttal történő segítő munka lehetőségeinek bővítése. További cél konkrét, mindennapi segítő munkában is azonnal alkalmazható eredmények létrehozása, fejlesztése. Cél a szenvedélybetegek kompetencia fejlesztése a reintegrációban.

Tevékenységek: projektmenedzsment, konkrét eredmények létrehozása (4 eredmény: 1. Szenvedélybetegek munkaerőpiaci kompetenciájának fejlesztése, 2. Meseterápia alkalmazásának lehetősége, 3. Pár- és családterápia alkalmazása, 4. Esetösszegzések, jó gyakorlat gyűjtemény), a partnerségen belüli szakemberek képzése/tréningje (3 témakörben: 1. Meseterápia alkalmazása, 2. Kiégés megelőzés, 3. Portage-módszer alapjai), transznacionális találkozók, multiplikációs események a projekt eredményeinek terjesztésére.

Eredmények: a nemzetközi partnerkapcsolatok bővítése, újabb projektek előkészítése, valamint új partnerségi és együttműködési lehetőségek felkutatása, innovációk, módszerek megjelenése az edukatív és a szupportív munkában a szenvedélybetegek társadalmi és munkaerőpiaci reintegrációjának témájában. Az elsődleges célcsoport – szenvedélybetegek, valamint a közvetett célcsoport – szakemberek – releváns kompetenciáinak (általános és transzverzális) fejlesztésére számítunk. Létrehozunk, fejlesztünk, kidolgozunk konkrét eredményeket is a négy témában.

Projekt száma: 2022-1-HU01-KA210-ADU-000083157
Projekt neve: ÁTJÁRÓK (ARCADE)
Koordináló szervezet: Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász
Időtartam: 01.10.2022– 31.03.2024.
Európai Bizottság, Erasmus+ program, Kisléptékű Partnerségek