Erasmus+ – Arcade – Descrierea proiectului

http://atjarok.hu
ÁTJÁRÓK (ARCADE)
2022-1-HU01-KA210-ADU-000083157

Descrierea proiectului

Scop: stabilirea unui parteneriat international pe tema incluziunii sociale și integrării pe piața muncii a persoanelor dependente, crearea metodologiilor de dezvoltare aferente și încorporarea/aplicarea acestora în practica profesională a organizațiilor și astfel, extinderea posibilităților de ajutor în domeniul consilierii și asistenței sociale pentru acest grup țintă. Alte scopuri sunt realizarea unor rezultate concrete cu posibilitate de aplicare imediată și dezvoltarea abilităților dependenților în procesul de reintegrare.

Activități: project management, realizarea unor rezultate concrete (4 rezultate: 1. Dezvoltarea competenței pe piața muncii a persoanelor dependente 2. Posibilitățile aplicării terapiei prin poveste 3. Posibilitățile de aplicare a terapiei de cuplu și terapiei familiale 4. Sumar studii de caz, manual de bune practici), formarea specialiștilor din cadrul parteneriatului (în trei arii: 1. Aplicarea terapiei de poveste 2. Prevenirea fenomenului de burn-out 3. Bazele metodei Portage), întâlniri internaționale evenimente de multiplicare pentru diseminarea rezultatelor proiectului.

Rezultate propuse: dezvoltarea relațiilor internaționale de parteneriat, pregătirea de noi proiecte, precum și căutarea de noi oportunități de parteneriat și colaborare, apariția unor inovații și metode noi în munca educativă și suportivă pe tema incluziunii sociale și integrării pe piața muncii a persoanelor dependente. Ne așteptăm să dezvoltăm competențele relevante (generale și transversale) ale grupului țintă primar, dependenții și ale grupului țintă secundar, specialiștii. Creăm și dezvoltăm rezultate specific în cele patru subiecte.

Număr contract: 2022-1-HU01-KA210-ADU-000083157
Nume proiect: ÁTJÁRÓK (ARCADE)
Organizația coordonatoare: Organizația caritabilă „Karitasz” a Diecezei din Székesfehérvár
Perioada proiectului: 01.10.2022– 31.03.2024.
Comisia Europeană, programul Erasmus +, Parteneriate la scară mică