doneren

Uw financiële bijdrage kunt u overmaken op bankrekening
NL18 ABNA 05431963 56
ten name van stichting Diaconea te Nunspeet

onder vermelding van “gift Bonus Pastor”

dank u wel!