De zegen van Pinksteren

„Want door de Geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof als rechtvaardigen worden aangenomen” (Galaten 5, vers 5)

 

Een hartelijke groet aan allen die net als wij dezelfde hoop delen, namelijk dat Christus verrezen is en zit aan de rechterhand van God. Pinksteren biedt ons een nieuwe kans onze hoop te vernieuwen. Tijd om te heroverwegen; wat is onze hoop en hoe denken we dat die in vervulling zal gaan. Het is waardevol een soort van hoop te vinden. Zoveel mensen verliezen zich in een gevoel van ontoereikendheid, schuldgevoel of het gevoel afgewezen te worden.

De apostel Paulus spreekt echter van een speciale hoop, die van rechtvaardigheid. De hoop die Paulus noemt , is die van vergeving van zonden, van een nieuw leven, van verlossing. Ondanks onze ongerechtigheid ontsteekt en voed de Heilige Geest deze hoop. De Geest wijst naar Christus, die ons zijn gerechtigheid geeft. Wij mogen door de Geest in Christus geloven.

Niet op basis van verdiensten of prestaties, maar door geloof,mogen we deze rechtvaardigheid verwachten.

Moge de hoop en dit geloof vrucht dragen in ons hart en ons brengen bij onze hemelse Vader en al zijn kinderen.

Namens het team van stichting Bonus Pastor.
Ds. Kalman Adorjan