vrijwilligers

De teamleden en vrijwilligers van stichting Bonus Pastor hebben allen het zelfde doel voor ogen;
het helpen van mensen om te veranderen en los te komen van hun verslaving.
Wij zijn allen op zoek naar die verandering, ieder op zijn/haar eigen vakgebied.

 
Kálmán Adorján| vrijwilliger

Ik ben niet nieuw het werk onder verslaafden; ik heb er bijna vijftien jaar in doorgebracht. Ik heb zeker van deze periode geprofiteerd en ik hoop hetzelfde voor degenen die ik ondersteuning heb gegeven. Sinds 2013 dien ik als predikant , dus na drie jaar onderbreking, blijf ik met dezelfde grote liefde een aantal van de programma’s van de stichting als vrijwilliger organiseren.

 
Tünde Kocsis| vrijwilliger

Ik ben klinisch psycholoog en doe al tien jaar vrijwilligerswerk bij de stichting Bonus Pastor . We hebben momenteel een steungroep in Oradea. Daarnaast bied ik professionele hulp (begeleiding en advies ) aan diegenen die therapeutische mogelijkheden zoeken in Margita en Oradea. Levensveranderende ervaringen binden me aan de stichting Bonus Pastor en aan de groeiende ondersteuningsgemeenschap.

 
Emese Bagoly| vrijwilliger

Ik begon mijn carrière als pastoraal begeleider van een familielid van een alcoholverslaafde. Omdat ik uit eigen ervaring heb geleerd wat een ernstige negatieve invloed deze ziekte op gezinnen heeft, is het voor mij erg belangrijk om te zeggen en uit te dragen: “De Heere is goed, Hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid, en Hij kent hen, die op Hem betrouwen ”(Nahum 1: 7). De programma`s van stichting Bonus Pastor, waar ik als vrijwilliger werk, bieden hiervoor goede mogelijkheden.

 
Árpád Szabó| vrijwilliger

Als gepensioneerd predikant werk ik als vrijwilliger bij de kliniek in Ozd. In elk van de drie kerken die ik mocht dienen, besteedde ik bijzondere aandacht aan verslaafden en probeerde jarenlang hun herstel te bevorderen middels een aparte steungroep. De bewoners waar ik nu mee samenwerk zijn mijn vrienden en vormen mijn kleine “gemeente”. Ik bid regelmatig voor hen, ik ken hun pijnen en dromen, en ik probeer ze met de hulp van Christus uit de gebondenheid van afhankelijkheid te halen.

 
 
Csaba Puskás| vrijwilliger

Al sinds ik een kind was, voelde ik me aangetrokken tot mensen die aan de rand van de samenleving woonden en probeerde ik hen zo goed mogelijk te helpen. Misschien leidde deze eigenschap mij naar de medische professie, maar ik had nooit gedacht dat ik ooit met verslaafden te maken zou krijgen. Maar ik was toevallig een van de oprichters van de steungroep in Satu Mare, momenteel de coördinator ervan. Het is een groot genoegen om zoveel herstelde levens te zien, daarom voel ik me bevoorrecht om deel uit te maken van het stichting Bonus Pastor Foundation team

 
Katalin Ravasz| vrijwilliger PR

Ik kwam voor het eerst met stichting Bonus Pastor in contact door een persoonlijk verhaal. Ik was onder de indruk van een medewerker van Bonus Pastor. De aandacht die ze aan mij en mijn verhaal schonk en hoe ze begreep wat ik bedoelde. Later, toen ik in contact kwam met andere medewerkers, zag ik bij hen dezelfde kwaliteit van aandacht en zorg. Dit is de reden dat ik graag iets terug wil doen. Met mijn professionele kennis hoop ik er aan bij te dragen dat de stichting zichtbaarder en herkenbaarder is voor iedereen die haar nodig heeft.

 
Beáta Angyalosi| fotograaf

Toen ik mijn oom voor de eerste keer vertelde over stichting Bonus Pastor dacht hij dat ik hem naar een sanatorium of iets dergelijks wilde sturen. Maar dit is zeker niet van toepassing op de kliniek in Ozd. Ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen die graag in therapie willen hier de vriendelijke en huiselijke omgeving ervaren. Met mijn professionele fotografie vaardigheden hoop ik hier in bij te dragen