Am finalizat cu succes cursul de consiliere în domeniul adicțiilor

La 23 iunie, toți cei 15 studenți din a 2-a ediție a cursului de formare profesională Consiliere în domeniul adicțiilor (CDA) au promovat cu succes examenul. Profesori, psihiatri, psihologi, asistenți sociali și alți profesioniști din profesii de ajutor au dobândit în cadrul prezentărilor interactive cunoștințe și abilități de bază în domeniul adicțiilor, pe care le pot aplica cu succes în propriul domeniu de activitate. Cunoștințele teoretice au fost aprofundate în cadrul stagiului practic la Centrul de Terapie.