Visszatekintés 2013-ra

Illés napjait éljük

Jó dolog egy év kezdetén visszanézni az elmúlt évre és hálát adni és értékelni, de ugyanakkor sokszor szorongással ugyan, de mégis hittel, újból Istenre bízni az új évet.

Milyen volt 2013? Amikor ezen gondolkoztam, egy kontemporán keresztyén dal jutott eszembe, amely így kezdődik:  „Most Illés napjait éljük, és hirdetjük az Úr szavát.” Milyenek voltak Illés próféta napjai? Kihívásokkal teli, próba, harc, áldás, csodák, szárazság, éhség, és még sorolhatnám, hogy mi minden volt azokban az időkben. Főleg két dolog miatt érzem úgy, hogy hasonlít ez az elmúlt év és a most következő periódus Illés napjaihoz. Először is minket sem került el a harc, a megfáradás és sokszor a csüggedés állapota sem, ahogyan Illést sem kerülte el. Voltak periódusok, amikor Illéshez hasonlóan mi is elmenekültünk volna és egy rekettye bokor alatt kidőlve lehet már-már mindent feladtunk volna, ha csak a külső körülményekre nézünk. Nem mondhatjuk gazdasági szempontból sem egy könnyű évnek a 2013-at, és nem csak ez tette sokszor nehézzé a munkát, hanem az irány és útkereséssel járó bizonytalanság, ami az alapítványban most jelen van. Másodszor meg mindezek mellett és ellenére, Isten csodálatosan gondoskodott rólunk. Olyan csodákat és Isteni gondviseléseket tapasztalhattunk meg, amelyek hasonlatosak Illés hollók általi táplálásához, vagy az özvegyasszony kis cipójához és az el nem fogyatkozó olajhoz meg liszthez.  Szeretném itt hálámat és köszönetemet kifejezni mindazok felé, akik imában és anyagiakban Isten hollóivá váltak számunkra.

Ami az előttünk levő 2014-es évet illeti, ebben is nagy hasonlóságot látok az Illés napjaihoz, ugyanis Illésről nem azért gondoskodott Isten, hogy ne haljon éhen csupán, hanem hogy betöltse azt a küldetést, amire hivatott: „Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted!” (1Kir.19:7) Én is úgy látom, hogy erőnk feletti az az út, ami előttünk van, de olyan bátorító az a tudat, hogy eddig sem a saját erőnk és képességeink vittek előre, hanem Isten kegyelme és ereje. Kérlek, hogy kísérjetek továbbra is imában, amint ebben az évben is Istentől kapott elhívatásunknak engedelmeskedve továbbra szolgálunk a szenvedélybetegek között, hogy Istenünk gyógyító és szabadító hatalmát minél többen megtapasztalhassák. Azért is imádkozzatok, hogy az alapítvány átszerveződése még hatékonyabbá tegye ezt a munkát, valamint az ózdi vízhálózat felújítása sikeresen végbemenjen.

Az a kérésünk, hogy Isten tegyen kitartóvá ebben a munkában, és köszönjük nektek, hogy imáitok és támogatásaitok által munkatársainkká váltok ebben a misszióban. Isten áldjon meg!

Erdő Endre
ügyvezető igazgató


Posted by Péter Borzási on feb 17, 2014 under beszámolók