Visszatekintés 2012-re

Visszatekintés a 2012-es évre

Ha valaki megkérne, hogy röviden jellemezzem az elmúlt évet, talán ezzel a két szóval tudnám legjobban leírni: sűrű és áldásosSűrű, mivel rengeteg esemény volt, sok látogató, sok külföldi önkéntes munkacsapat, sok projekt és mindezek egy csökkent létszámú munkatársi csapattal sikerült összefogni. Áldásos, mivel a sok feladat, projekt és kihívások ellenére is Isten csodálatos gondviselése, oltalma és segítsége kézzelfoghatóan megtapasztalható volt. Egy igevers lett a 2012 év mottójául számomra 1 Móz. 30:27b „… teérted áldott meg engem az Úr.” A „teérted” alatt nagyon sok embert értek, akik az elmúlt év folyamán meglátogattak minket az alapítványnál, és Isten áldásainak a hordozóivá váltak számunkra. Nem is próbálom mind felsorolni őket, mert félek, hogy nem is sikerülne, de mind olyan értékes kapcsolatok a számunkra, akikben Isten áldó kezét láthattuk. A fent idézett igeversben Lában rájött isteni kijelentés által, hogy Jákób miatt áldotta meg őt Isten olyan gazdagon anyagiakkal is, és ragaszkodott Jákóbhoz mint az áldások okozójához. Valaki azt mondta, hogy az áldásokat a megfelelő kapcsolatok hozzák, és a Bibliában több helyen olvasunk olyan emberekről, akik áldáshordozók voltak:  József, amikor a Potifár házába került, áldásokat hozott magával, majd amikor később  a fáraó palotájába került az egész nép áldást nyert őáltala. Nagy kiváltság volt számomra ilyen áldást hordozó emberekkel találkozni és dolgozni az elmúlt év alatt, és az az én vágyam és reményem, hogy bár én is és mi is, mint alapítvány, tudnánk áldás közvetítők lenni azok felé, akikkel kapcsolatba kerülünk. Küldetésünk van a különböző szenvedélyek rabságában élő emberek felé: a szabadulásról szóló jó hírt hirdetnünk kell, valamint a szabadulásban segítséget nyújtani.  Így válunk mi áldássá mások számára és köszönjük, hogy ti bekapcsolódtatok ebbe a munkába még akkor is, ha nem mindig direkt módon. Köszönjük az imatámogatást, a szakmai tanácsokat, az önkéntes munkával való segítséget, az anyagi támogatásokat és köszönjük Istennek, akitől minden áldás jön, hogy használni tudott benneteket, mint áldást hordozókat.

Erdő Endre,
ügyvezető igazgató


Posted by Péter Borzási on feb 17, 2014 under beszámolók