Eseménynaptár

 A Bonus Pastor Alapítvány munkatársai

IMG_20160412_150241 Dr. Horváth Levente 
B.A. Kolozsvár, B.D. Edinburgh, Ph.D. University of Lampeter, WalesFeleségemmel együtt a kezdetektől a Mentő Misszió szolgálatában dolgoztunk és ezt mindig kiváltságként éltük meg. Hálás vagyok, hogy még mindig tanulgathatok, de leghálásabb mégiscsak öt gyermekünkért vagyok. Mikor megalapítottuk a Mentő Missziót (1993) és útjára indítottuk a Bonus Pastor Alapítványt (1996), magam sem gondoltam, hogy ez a szolgálat és a Drogterápiás Otthon létrejötte (2005) és működése ilyen gyönyörű történetté növi ki magát. Sok függőségben szenvedő barátunk egyéni lélegzetelállító felépülésének lehettünk szemtanúi, aki köztünk megfordulhatott az évek során. Ez nagy megtiszteltetés számomra és nagyobb nyereséget jelent minden eddigi elméleti kutatásomnál.Vallom, hogy mint minden ember, én is addiktív hajlamú vagyok, csakhogy – mint a legtöbb embernek – nekem is nehéz volt ezt elismerni. Azóta azonban nem tűnik emberfeletti tehernek a szenvedélybetegek lelkigondozása, hisz olyan, mintha magammal foglalkoznék. És, mivel nekem, az általam megismert leginkább elveszettnek is volt remény a létre-jövésre és felépülésre, nem tartok senkit elveszettnek. E remény égisze alatt megértő derűvel küzdök mindenkiért, akit más vagy éppen ő maga is elveszettnek tart.
IMG_20160412_145253

Dr. R. Szabó István

Az RMM/BPA szolgálatával a kezdetektől kapcsolatom volt, ui. Székelyudvarhelyen éltem 1992-1994 között, amikor az ottani munka elindult. Emlékszem egy alkalommal a járdán beszélgettem egy odavalósi nőtestvérrel. Ő viszont hirtelen átmegy a túlsó járdára és átölel egy holt részeg asszonyt (aki sok éve már száraz!), majd próbál vele beszélgetni. Ez a kép és az azóta eltelt jó két évtized alatt látott sok szabadulni vágyó és a szabadultak sokasága, akikkel találkozhattam, mindig megérintettek.

Sose gondoltam, hogy valaha is a Bonus Pastor munkatársai közé kerülök, noha mindig nagyra értékeltem ezt a szolgálatot, és évente néhány alkalommal szívesen töltöttem időt egy-egy rendezvényen magam is. Meggyőződésem, hogy ide Isten vezetett engem. Azt gyanítom, hogy Ő most BPA munkatársakon és szenvedélybetegeken keresztül akar tanítani, alakítani. Másfelől arra vagyok hivatott, hogy a nekem adott erőforrásokat használva, hozzájáruljak ennek a szolgálatnak további fejlődéséhez. Nős vagyok, feleségem (Kerekes) Annamária, és (egyelőre) két kisfiúval és egy kislánnyal ajándékozott meg a mi Urunk: Kristóffal (sz. 2007), Mátéval (sz. 2009) és Sárával (sz. 2014). Képzettségem szerint vallástanár (1995), teológus {magiszter (2005), felszentelt lelkipásztor (2007), a teológia doktora (2012)} és projekt menedzser (2012) vagyok.

Adorján Éva 

Szociális munkásként dolgozom az Alapítványnál 2000 óta, másfél éve az ózdi Drogterápiás Otthont vezetem. Örülök, hogy olyan munkát végezhetek amit szeretek, örülök munkatársaimnak, örülök minden szenvedélybetegnek aki próbálgatja a szabadulás útját.Miközben a változást segítem, én magam is változom, és ezért hálás vagyok.

IMG_20160412_175532

Horváth Mária  

Eredetileg kémia-fizika tanári szakon végeztem a Babeş-Bolyai Egyetemen. Miután férjem mellett már jó néhány éve részt vettem a szenvedélybetegekkel való munkában, beiratkoztam a szociális munkás szakra, hogy “átszakosodjam”. Jelenleg a magyarózdi Drogterápiás Otthon munkatársaként dolgozom. Megtiszteltetésnek érzem, hogy néhány hónapig elkísérhetek egy-egy embert a változásért folytatott küzdelmében.

IMG_20160412_145403

Bartha Éva 

Nevem Bartha Éva, bár a Bándiévára is hallgatok :-). 1996 óta dolgozom az Alapítványnál. Voltam irodavezető, programszervező, főleg a kezdetben „mindenes”. Vagyok a Terápiás Otthonban pszichológus, iskolákban prevenciós munkatárs. Együtt keresem a már megtalált utat azokkal, akik ezt megengedik nekem, kölcsönösen formálva egymást, azzal a vággyal, hogy Isten képére formálódjunk.

IMG_20160412_145220

Gergely László 

Hivatalosan 2011 júliusától dolgozom a Bonus Pastor Alapítványnál, de már 1998 óta önkénteskedtem a nyári táborok szervezésében. 1996-ban végeztem el a pszichopedagógiát, majd később a pszichodráma területen specializálódtam. Kiváltságnak tartom és nagyon büszke vagyok, hogy része lehetek ennek a szolgálatnak. Feleségemmel együtt két gyönyörű gyermekünk van.

IMG_20160412_145923

Bálint Irénke 

2010. novemberétől vagyok az alapítvány munkatársa, mint szakácsnő. Szeretem a munkámat, és hála Istennek nagy örömmel végzem. Örülök, hogy ebbe a közösségbe vezérelt az Isten, a férjemmel együtt.

IMG_20160412_145531

Geréb Tünde 

Találkozás, kapcsolat, bizalom, esély, változás… ilyenek jutnak eszembe azzal kapcsolatban, ami a Bonus Pastor Alapítvány keretében történik, ahol 1998 óta dolgozom pszichológusként, a kolozsvári, majd a székelyudvarhelyi tanácsadási irodákban. Pszichológus, autonóm rendszerszemléletű pár- és családpszichoterapeuta vagyok. Az ambuláns kliensmunka mellett részt veszek az alapítvány éves programjaiban: rövid terápiás programokon, utógondozási programokon, prevenciós munkában. Férjemmel és három gyermekünkkel Székelyudvarhely közelében élünk.

IMG_20160412_145716

Szakács Előd  

Nagy örömmel vállaltam el a felkérést, hogy az Református Mentő Misszió – Bonus Pastor Alapítvány lelkész-munkatársa legyek, hiszen régóta csodálom azt a munkát, amit Isten végez a munkatársak felhasználásával. 2013 júniusa óta kóstolgatom, hogy az, ami kívülről szépnek tűnik, az sok ember megfeszített munkájának, de főleg Istennel való kapcsolatának a jutalma (Préd 4,9). Ezt szeretném én is gyümölcsöztetni itteni munkámban, ugyanakkor épülni a munkatársak és a minket megkeresők hitéből, élettapasztalatából. 2007-ben nyertem el a lelkészi oklevelemet a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben, azóta is igyekszem tovább képződni. Végzésem óta segédlelkész voltam két ízben, valamint egyetemi lelkész Kolozsváron. Feladataim közé tartozik a rendezvények szervezése, valamint a munkánk ismertetése, népszerűsítése a gyülekezetekben, a lelkészi közösségekben, a különböző intézményekben, amelyek valamilyen módon kötődnek az RMM-BPA szolgálatához.

IMG_20160412_145510  Geréb Géza

1996-ban fejeztem be tanulmányaimat a Károlyi Gáspár Teológiai és Missziói Intézetben és ebben az évben kezdtem el szolgálni a Bonus Pastor Alapítványnál. Megdöbbentő volt számomra közelről látni emberi életek, családok helyreállását a szenvedélybetegségből. Azóta nem kevés idő telt el és ismételten láthatom, hogy egy-egy emberi élet hogyan épül fel. 2013-tól 3 évet áruszállításban töltöttem el Európában, így sok közös tapasztalatot szereztem abban, hogy hogyan lehet külön élni a családtól, 3 gyerekemtől és feleségemtől. Ezek a tapasztalatok is segítenek munkám végzésében a Bonus Pastor Alapítványnál, ahova  2016 januárjától kapcsolódtam be újra.

 

 

IMG_20160412_150211

Ambrus András

Marosvásárhelyen születtem, az elemi 1-8 osztályt a vásárhelyi 5ös Számú Általános Iskolában végeztem. Voltam az Al. Papiu Ilarian és a Bolyai Farkas Líceumok diákja is. 1993-ban érettségiztem a Papiu Líceum diákjaként. 1993 és 1998 között a marosvásárhelyi Petru Maior Egyetem diákjaként végeztem automatizálás és ipari Informatika szakon. 1998 és 1999 között ezt az alapképzést megtoldottam egy egyéves kismesterivel automatizálás az energetika szakon. 1999 és 2004 között a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet református lelkészképző karán voltam hallgató. 2004 és 2007 között a Kolozsvár Külső Egyházmegyéhez tartozó Kide egyházközség lelkésze voltam, 2007 óta a Marosi Egyházmegyéhez tartozó csekelaki Ref. Egyházközség lelkésze vagyok. 2011 és 2013 között végeztem el a Babes-Bolyai Tudományegyetem Református Vallástanárképző Karán a pasztorálpszichológia mesteri szakot.

2015. március 16-tól vagyok a Bonus Pastor Alapitvány félállású munkatársa. Elsősorban a magyarózdi Drogterápiás Otthonban látok el szociális munkási teendőket. 2001 ben kötöttem házasságot  feleségemmel, Melindával, három fiúgyerekünk van, Koppány, Botond  és Huba.

Teri2 Fülpesi Teréz

2005 novemberétől végzem a Bonus Pastor könyvelését, illetve különböző pénzügyi és adminisztratív feladatokat látok el. Szívesen dolgozom olyan szervezetnél, ahol nem az anyagiak, a profitszerzés a fontos, hanem a hangsúly az emberi értékeken, kapcsolatokon és az Istennel való közösségen van.

IMG_20160412_145826

Kedei Dalma

2014 augusztusában újból munkába álltam 5 év gyereknevelés után. Helyettesitő pozicióban a könyvelőségi állást töltöm be, illetve különböző pénzügyi és adminisztratív feladatokat látok el. Nagyon örvendek ,hogy része lehetek ennek a nagyszerű csapatnak.

IMG_20160412_150040

 Deé Lukács Éva

A Babes Bolyai Tudományegyetem francia-magyar szakán végeztem, és 1996-tól a Kis Tükör református családi lapnál dolgoztam 2009-es megszűnéséig. Újságíróként, lapszerkesztőként már megalakulásától kezdve rendszeresen tudósítottam a Bonus Pastor tevékenységeiről, és ilyenként részese lehettem harcaiknak, örömeiknek. Hat évi kihagyás után, amíg Gergely fiamat és Janka lányomat neveltem, megtiszteltetés számomra, hogy friss munkatársként az Alapítvány munkaközösségéhez tartozhatom. Irodavezetőként próbálom segíteni a Bonus Pastor Alapítvány munkáját.

 

Önkéntes munkatársaink

Kyle & Catherine Ferguson

Kyle és Catherine, Isten hívásának engedve úgy döntöttek, hogy 2014 nyarán családostól Ózdra költöznek és segítségünkre legyenek a kastélybirtok fejelsztésében és a Terápiás Otthonban folyó tevékenységekben. 3 gyönyörű gyereknek (Wyatt, Levy, Evelyn) vagyunk büszke szülei.

Kozma Ferenc

Kozma Ferenc

2009 szeptemberében, kilenc hónap után hagytam el a magyarózdi otthont. „Jó az Úr, erősség a szorongatás idején, és Ő ismeri a benne bízókat” – ezzel az igével kezdődött szabadulásom története. Nagy hálával a szívemben indultam útnak, egy olyan helyről, ahol Isten jelenléte majdnem minden pillanatban kézzel fogható volt. Hazatérésem után megalakítottuk a sepsiszentgyörgyi támogató csoportot, melynek azóta is aktív tagja vagyok. Rövid időn belül helyet kaptam a Bonus Pastor Alapítvány önkéntesi csapatában. Ott vagyok, ahol éppen szükség van rám. 2010 és 2012 között elvégeztem egy intenzív lelkigondozói képzést, ami nagyon sokat segít a jelenlegi önkéntesi munkám során. Családom és munkám mellett, szabadidőm nagy részében szenvedélybetegek és hozzátartozók között vagyok. Szeretem, amit csinálok. Isten ajándékának tekintek minden napot, és azt is, hogy családomat visszakaptam.

4D Portrait (Dec 2014)

Stuart & Beth Ferguson

Már a 90-es évek végétől ismerős számunkra a Bonus Pastor Alapítvány, amikor tudomást szereztünk Geréb Géza és Tünde munkásságáról az alapítványnál s majd később személyes barátok is lettünk az Úrban. Az Amerikai Presbiteriánus Gyülekezetek két Virginiai közösségével vagyunk társulva, akik ettől az időtől kezdve támogatói voltak a szolgálatnak, ugyanakkor abban a kiváltságban volt részünk, hogy több nyáron keresztül is amerikai, holland és ír önkéntesekkel együtt szolgálhattunk a magyarózdi épületek és terület javításain. A legfiatalabb fiunk, Kyle két nyáron is részt vett önkéntes csapatok munkájának koordinálásában. Miközben 2007 és 2009 között Angol nyelvet tanítottunk Marosvásárhelyen, többféleképpen bekapcsolódhattunk az alapítvány tevékenységeibe. Ekkor kezdtünk el segíteni az alapítvány által kiadott közlések angol nyelvű fordításain, mint pl. a hír- és imakörlevél. Jelenleg mint a 4D Ministries nemzetközi kapcsolatai, Budapest közelében élünk és így a Bonus Pastor Alapítvány segítségére lehetünk. Kyle és felesége Catherine , mint a 4D küldöttsége, jelenleg Magyarózdon élnek három kisgyerekükkel. A Bonus Pastor Alapítványnál szolgálatot teljesítenek, segítik a személyzetet különböző tevékenységekben.

Mindannyian nagyon hálásak vagyunk azért, hogy sikerült meglátnunk, megtapasztalnunk a sok kegyelmet és irgalmat a mi urunk Jézus Krisztus által mindazok életében, akik valamiképpen kapcsolódnak a Bonus Pastor Alapítványhoz – alkalmazottak, gyógyult és gyógyulni vágyó szenvedélybeteg, azoknak családjai, barátai és támogatók az egész világból.

Bálint Ferenc Bálint Ferenc

2005-ben kerültem a magyarózdi Terápiás Otthonba, mint elveszett szenvedélybeteg. 9 hónap terápia elvégeztével és Isten segítségével újra tudtam kezdeni az életemet. Teljesen megváltozott az életem: megszabadult, elégedett és boldog emberként vagyok az alapítvány munkatársa 2007-óta, nagyon szeretem a munkámat, mert segíthetek sorstársaimnak a felépülésben. 2010-ben áldott meg Isten a feleségemmel, azóta együtt dolgozunk, ő mint szakácsnő, én pedig a terápiás munkában.
Rájöttem, hogy csak kegyelem az életem, és ezért örülök minden napomnak.