A Református Mentő Misszió és a Bonus Pastor Alapítvány Hírlevele – 2016 május

Pünkösdnek nincs költsége csak bónusza

IMG_20160412_150241A Bonus Pastor (=Jó Pásztor!) Alapítvány a lelkek nagy Pásztorában éli meg a kegyelem teljességét (lásd Zsid 13,20 és 1Pt 5,4). A Jó Pásztor, a mi Urunk, nem sokkal azután, hogy megbocsátotta és elengedte minden adósságunkat a Golgotán, adóssá tette magát nekünk ígéreteivel. Kiüresítette magát értünk Nagypénteken majd a Lélek teljességével töltött be minket Pünkösdkor. Eddig mi voltunk adósai, most Ő lett adósunkká érettünk. Ha az irgalom azt jelenti, hogy nem kapjuk meg azt, amit megérdemeltünk, az Ő keresztje (!) árán – akkor a kegyelem azt jelenti, hogy megkapjuk azokat az áldásokat, amelyeket nem érdemeltünk meg, méghozzá az első Pünkösd óta kiáradt Lélek által. Ha a törvény hatása alatt lennénk, mint Pünkösd előtt, még mindig kénytelenek lennénk a megfelelési kényszerek alatti bizonytalanság sokféle maszkjával védeni magunkat, de Pünkösd óta a Szentlélek biztosítja számunkra a szabadságot arra, hogy elveszítsük magunkat és a bátorságot, hogy bátran vállaljuk a sérülékenységünket. Pün-kösdkor ugyanis a Lélekkel teljes élet felszabadulását ünnepeljük a törvény fogsága alól. Maradt-e egyáltalán valami okunk arra, hogy ne örüljünk és örvendezzünk az Úrban? Pünkösd nem hagy helyet többé az Isteni Törvény elvárásainak és nincs többé ára annak, amit mi nem érdemlünk meg (Ézsa.55:1-2). Ez egy „bónusz” a „Bonus Pastor”-tól, a Jó Pásztortól. Túlajándékozottak vagyunk, senki sem érdemelte meg a Lélek ezen ajándékait és karizmáit. A lelki ajándék, görögül „charismata” a kegyelem ajándékát jelenti. Nincs költség, nincs bevétel, nincs díj – csak egy ingyen kegyelmi ajándék. Adjunk hálát az Ő kimondhatatlan Ajándékáért: Jézusért! (2 Kor 9,15) Az Úr a mi pásztorunk, mi az Ő nyája vagyunk, ennek következtében nem hiányoljuk az ő „bónuszát”, az Ő Lelkét… Eddig úgy volt, hogy mi kell szolgáljuk Őt, most pedig Ő szolgál minket. Amikor annak idején a kommunista Romániában a titkosrendőrők bementek egy lelkész házába, hogy elhurcolják, ő az asztalnál ülve csak annyit mondott a tisztnek, hogy várja meg, amíg befejezi a reggelit a családjával. „Ön nem ideges? – kérdezte a tiszt némi csodálkozással a hangjában – hisz elfogjuk és elvisszük mint a rendszer ellenségét.” „Nem – felelte a lelkész – ugyanis mielőtt jöttek volna, épp a Zsolt 23:5-öt olvastuk a családdal: „Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára.” A mi Urunk ellenségeink jelenlétében készített asztalt nekünk, és nem kevesebb, mint a nagy Úr a mi Pincérünk!”

Kedves támogatóink, barátaink! Az Úr szolgáljon asztalotoknál és a Lélek szolgáljon általatok, rajtatok keresztül

Dr. Horváth Levente
A BPA és RMM vezető lelkésze

IMG_20160412_145253Visszatekintő

Kedves Olvasó!

        Alább néhány gondolat, tematizálva, a Református Mentő Misszió és a Bonus Pastor Alapítvány 2015-ös szolgálatáról. Fogadja / fogadd szívesen!

Élet:         Aki szabadult az ital vagy egyéb függőség rabságából, azt száraznak mondjuk. Viszont, aki úgy száraz, hogy közben nem issza magába azt az éltető nedűt, amelyről a Szabadító maga állította, hogy megtarthat ebben az életben el egészen az örökkévalóságig, az könnyen kiteszi magát lelki immunrendszere elgyengülésének. Így pedig sokkal könnyebb az út az előző állapotokhoz való visszacsúszáshoz. Jób könyvének utolsó fejezetében olvassuk, hogy „csak hírből hallottam Rólad, de most saját szememmel láttalak. Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok porban és hamuban” (Jób 42,5). Élni az Igével napi szinten és tevékenyen, következetesen jelen lenni a közösség alkalmain – ez az, ami személyes, Istennel való tapasztalatok szerzését segítheti elő. E nélkül a száraz állapot teljes megaszalódást eredményezhet, kifogyhatnak a szabadulás öröméből származó erőforrások. Meg kell vallanunk bűnbánattal, hogy vannak olyan támogató csoportjaink, amelyek már nem működnek vagy, ha vannak is találkozások, sok a közhely és nincs erő. Máshol viszont élettől pezseg a közösség, amiért hálásak vagyunk.

Munkatársi kör:    Ami a munkatársi közösséget illeti, az elmúlt időszakban három munkatársunktól kellett megválnunk: Borzási Péter gyereknevelési szabadságon van, Mezei Sándor munkahelyet váltott, Bálint Ferenc egy időre magánvállalkozására akar összpontosítani. Bűcs Orsi néhány hónapra Angliába megy dolgozni, épp keressük a helyettesítőjét. A Terápiás Otthonba visszajött három éves távollét után Geréb Géza, Szakács Előd pedig elkezdett részmunkaidőben dolgozni terápiás munkatársként. Ugyanakkor új munkatársaink is vannak: Deé Lukács Éva és Kiss Lilla Beáta, akik a marosvásárhelyi irodában végzik szolgálatukat.

 Programok:    A megszokott évi 3 rövid terápiás program mellett átlagban több mint havi 10 lakó volt a Terápiás Otthonban. Ezen kívül voltak  öregfiú találkozók, utógondozói tábor, gyerektábor, több prevenciós jellegű kiszállás, gyülekezeti bemutató is. Nem utolsó sorban, megünnepeltük a Terápiás Otthon megnyitása óta eltelt 10 évet is.

 Projektek:    Szervezetileg is van miért könyörögni és van miért hálát adni egyaránt. Az utóbbi egy évben a kastély felújításának folyamata egy újabb fázisba jutott. Készülőfélben vannak a tervek, hogy az első adandó alkalommal pályázhassunk. A Terápiás Otthon számára a mélykút vízminőségét szeretnénk javítani, sok előkészítő munka történt és az idén ez is megvalósul reménység szerint. Továbbá, a téli költségek csökkentése érdekében az Otthon fáskazánnal történő fűtését tűztük célul, már ez év végétől. Ez utóbbi is jelentős anyagi forrásokat igényel.

Támogatók:   Hálásak vagyunk Urunknak, hogy az elmúlt esztendőben is kirendelte szolgálatunkhoz a szükségeseket. Köszönjük külföldi és belföldi támogatóinknak, hogy gondoltak a BPA munkájára és részt vettek imádságaikkal, jelenlétükkel, anyagi-pénzügyi hozzájárulásukkal szolgálatunk megtörténtéhez, függőségekkel küzdő embertársaink között végzett munkánk előmeneteléhez. Mi magunk is imádságainkban megemlékezünk mind azokról, akik szívükön viselnek bennünket.

 Pénzügyek

 2015-ös összbevétel: 712.019 lej

2015-ös összkiadás: 626.736 lej

Egyenleg 2015. dec. 31-én: 85.283 lej

Az éves bevétel a következő tételekből tevődik össze: magánszemélyek, közösségek és gyülekezetek adományai, külföldi támogatóink adományai, belföldi cégek szponzorizálásai, állami támogatás (kb. 7%), 2%-ok átutalása a BPA javára, a tehénfarm bérbe adása. A kiadások nagy része fizetésekre, programok szervezésére, utazási költségekre (főleg a terápiás munkatársak Magyarózdra és vissza történő utazása ez), traktorvásárlásra történt, valamint az irodák futtatására, prevenciós munka végzésére, járműveink működtetésére/karbantartására.

R.Szabó István

Ügyvezető igazgató

28Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az ÚR? Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. 29Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. 30Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. 31De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. (Ézs 40.)

A magyarózdi Farm tulajdonost cserél

IMG_20160419_194401 Miután a Bonus Pastor Alapítvány Magyarózdon található gazdasági épületeinek állaga egyre rosszabb állapotba kerültek és a bérbeadás távolról sem fedezné a felújítás költségeit, valamint nem utolsó sorban figyelembe véve azt, hogy elsődleges elhívásunk a szolgálat, bejelenthetjük, hogy a farm hamarosan tulajdonost cserél. Úgy véljük, hogy ez Isten gondoskodása és válasz egy imára.

Az Alapítvány kuratóriuma a 2015-ös év végén a farm épületeinek és a hozzá tartozó 1.3 hektár föld eladása mellett döntött. A döntést az is indokolta, hogy a törvények értelmében lehetetlen, hogy a hosszú terápián résztvevő lakók munkaterápiát végezzenek a farmon. Egy másik fontos tényező, amelyet számba kellett vennünk, a Bonus Pastor Alapítvány érdekeltsége aziránt, hogy az új tulajdonosban megvan-e a vágy és a képesség munkahelyek fenntartására, esetleg létrehozására. Március 16.-án a Bonus Pastor Alapítvány előszerződést írt alá a Betalef céggel. Ez azt jelenti, hogy 2017 augusztusában, miután a vásárló az utolsó részletet is kifizette, aláírásra kerül a végleges szerződés, mellyel egyidőben a tulajdonjog is átruházódik.

Mivel a Betalef helybéli alapítású és vezetésű cég, és bérlője is a farmnak és a környező földterületeknek, mióta 2009-ben az állatállományt és a felszerelést megvásárolta a Martin Douma által vezetett társulás, így a folytonosság biztosított. Martin és felesége Debbie, a kanadai Winnipeg-ből sok évig szolgáltak, mint önkéntes termelők és később, mint tanácsadók. A házaspár abban az időben, a helyi partnerekkel együtt az Alapítvány kritikus pénzügyi szükségleteire válaszolva komoly anyagi befektetéssel támogatták a Bonus Pastor fő szolgálati tevékenységeit.

A folyamatban levő farmeladásból származó bevétel –többek között- egy újabb beruházáshoz szükséges: egy fáskazánnal működő fűtésrendszer megvásárlásához és beszereléséhez a magyarózdi Terápiás Otthonba, ami 20-30%-kal csökkentené a fűtésszámlát. Köszönetet mondunk minden támogatónknak, akik az évek során idejükkel, anyagi javakkal vagy önkéntes munkával támogatták a magyarózdi farm fenntartásáért folyó munkát. Az ő segítségükkel sikerült évekkel ezelőtt megmenteni az épületeket az összeomlástól és úgy rendbe tenni őket, hogy most piaci áron lehessen eladni a farmot. A végső eladás bevételének egy részét egy gazdaságosabb energiafelhasználású alternatív fűtési rendszerbe fogjuk befektetni, ami pozitív hatással lesz a Bonus Pastor Alapítvány működési költségvetésére. Következésképpen többet fektethetünk a rehabilitációs program fejlesztésébe, amely az Alapítvány fő missziós tevékenysége.

 

I m a t é m á k

  • Hálát adunk kollegáink gyümölcsöző munkájáért
  • Hálát adunk támogatóinkért, minden imádságért, jó szóért, pénzbeni és természetbeni adományért
  • szönjük önkénteseink munkáját
  • Imádkozzunk támogató csoportjainkért és mindazokért, akik valamiféleképpen kapcsolódnak a Bonus Pastor Alapítványhoz
  • Könyörögjünk, hogy a Román Állam szenvedélybeteg-barát törvényeket foganatosítson, hogy szabadulni vágyók betegszabadságból vehessenek részt rövid– és hosszúterápiás programokon
  • Imádkozzunk, hogy nyári programjainkon áldás legyen. Kiváltképpen a következőkre gondolunk:
  • Öregfiú Találkozó: jún. 3-5., Magyarózd
  • Munkatársi hét: jún. 27-júl. 1., Bucsin
  • Gyerektábor: júl. 25-30., Magyarózd
  • Utógondozói tábor: aug. 22-27., Bucsin

 

Hírek a támogató csoportokból

Kozma FerencKozma Ferenc, a sepsiszentgyörgyi támogató csoport vezetőjének beszámolója:

Ha az elmúlt évre gondolok, eszembe jut, hogy még év elején azon tűnődtem, miért van az, hogy mostanában nem jött új tag, nem jelentkezett senki. Mivel ésszerű magyarázatot nem talâltam rá, folytattuk eddigi tevékenységeinket: minden kedden találkoztunk a megszokott időben, megszokott formában, egy hozzátartozói és egy szenvedélybeteg csoportban. Közben a csoporton kívüli, már hagyományossá vált alkalmak sem maradtak ki, mint a farsang, a nőnap, az időközönkénti kirándulások a természetbe, a sátortábor, a regionális csoporttalálkozók, a miniszilveszter. A Bonus Pastor Alapítvány rendezvényeiről sem maradtunk le. Voltunk Országos Találkozón, Utógondozói Táborban és más meghirdetett alkalmakon.

Közösségi életünket negyedévenkénti rendszerességgel szervezzük meg. Meghívásoknak is eleget teszünk, így mentünk el a Tusványosi Szabadegyetemre csoportosan előadást tartani és tanúságot tenni, valamint részt vettünk egy vetélkedőn a szárazpataki falunapokon, tanúságtétellel egybekötve. Az őszi Országos Találkozó utáni időszakban több új taggal bővültünk, főleg játékfüggősségben szenvedők kerestek fel bennünket. Közben túl nagyra nőtt a csoport, voltak alkalmak, amikor már csak a szenvedélybetegek csoportjában 18-an, 20-an és legutóbb 27-en (rekord!) voltunk. Ennek következtében, úgy döntöttünk hogy a szenvedélybeteg csoportot kettéválasztjuk és létrehozzuk a játékfüggők támogató csoportját. A márciusban indult csoportnak már 7 tagja van. Így részben megoldódott a túlzott létszám körüli dilemma is. Sajnos meg kellett válnunk néhány csoporttagunktól. Volt, aki önként hagyta el a csoportot, volt, aki önként vetett véget az életének. Jelenlegi aktív létszámunk 45 tag körül forog. Az említett programjaink mellett az idei évben szeretnénk egy többnapos kirándulást szervezni magyarországi rehabilitációs központok látogatása címen. Az előkészületek folyamatban vannak.. Közben imádkozunk és hálát adunk mindenért ami történik velünk és közösségi életünkkel. És közben mondogatjuk : ”Felépülés-Egység-Szolgálat”, mert csak így van értelme az egésznek.

Attila bácsi

Szombati Attila beszámolója a marosvásárhelyi csoport tevékenységeiről:

Péntek, d.u. 17 óra. Egybegyülünk. A támogatócsoportban 6-12 résztvevő, szabadult vagy szabadulni vágyó szenvedélybeteg. Mit tudunk egymásról? Megosztjuk egymással, hogy hol tartunk a harcainkban, segítséget kérünk hogyha kell, és imádkozva kérjük Urunkat, hogy növekedjen a létszám. Meglátogatjuk az elesetteket, hiányzókat. Megünnepeljük a születés-, és névnapokat, üdítő és sütemények sokaságában. Isten ígéje elmaradhatatlan. Készülünk a találkozókra, melyekre mindig problémát okoz a szállítás, az eljutás. Imádkozunk, azért, hogy Isten segedelmével Marosvásárhelyen is szervezhessünk egy Országos Találkozót, tapasztalatcserét a Sepsiszentgyörgyiekkel. Havonta adakozunk az ózdi Drogterápiás Otthon számára. Isten gazdag áldását kérjük a szabadultak és szabadulni vágyók életére, a hosszúterápiában résztvevőkre, valamint családjaik életére.

11108272_907925802613150_3369706550745980712_n Kocsis Tünde a Bihar megyei támogató csoport beszámolóját osztotta meg velünk:

Bihar megyében az a fura helyzet állt elő, hogy Nagyváradon nincs csoport, hanem Margittán ülünk össze havi egy alkalommal, és ilyenkor hozzánk jönnek a váradi barátaink is. Kis létszámmal működünk, de nagyon áldottak ezek az alkalmak. Nem feltétlenül eredményekről beszélek, inkább a közösség megtartó erejéről és arról a lelki feltöltődésről, amit a résztvevőknek nyújt, jó nekünk együtt lenni. Személy szerint én is nagyon várom a találkozásokat.Vannak köztünk “veteránok” és “frissen szabadultak”, és igen, előfordul az is, hogy csupán a csoport megtart valakit. Most is kérlek, imádkozzatok egy házaspárért, az ő megszabadulásukért. A feleség már régóta jár hozzánk, a férj 2016 márciusában jött el először. Azóta nem iszik, de tudjuk, ez még csak a kezdet. Hisszük, hogy Istennel minden lehetséges! Istennek legyen hála.

Áldott Pünkösdöt kívánunk minden kedves Olvasónak!

 


A Bonus Pastor Alapítvány Hírlevele. Szerkeszti: Kiss Lilla-Beáta, BPA közkapcsolatokért felelős munkatárs.

Elérhetőségek: tel. 0265 254 460, mobil 0752 246 814. Email: lilla.kiss@bonuspastor.ro

 


Posted by Kyle Ferguson on máj 12, 2016 under hírek