Agenda

Nazorg conferenties en bijeenkomsten

 

 

 

BPF organiseert ook nazorg conferenties die in opzet en doel gelijk zijn aan de nazorg bijeenkomsten. De tijdsduur is echter korter, namelijk een weekend. Het programma bestaat uit kerkgang, groepsessies en persoonlijke adviezen. Het hoge aantal deelnemers (gewoonlijk meer dan honderd) laat zien dat deze conferentie een goede mogelijkheid geeft aan ex-verslaafden uit verschillende plaatsen om elkaar te ontmoeten. BPF organiseert drie conferenties per jaar.

 

 

Tijdens nazorg bijeenkomsten wordt de gelegenheid geboden tot persoonlijke groei in diverse facetten van het leven. De bijeenkomsten vinden plaats binnen een open, betrouwbare groep van mensen met diep gewortelde problemen. Ex-alcoholisten en hun familie kunnen hier aan deelnemen. Elke dag zijn er momenten van bezinning, lezingen en kan men deelnemen aan gesprekken in kleine groepen. Bonus Pastor organiseert elke zomer 1 bijeenkomst.