Agenda

Langdurige zorg

Doel: Voor langdurige zorg voor herstellende verslaafden is een speciaal therapieprogramma nodig. Een programma dat hen helpt te reïntegreren in het dagelijks leven en hun rol te hervinden in de maatschappij. Naast “clean zijn” (geen alcohol/drugs gebruiken) zijn de volgende factoren belangrijk: initiatieven nemen,vaardigheden ontwikkelen om weer beslissingen te nemen, verantwoordelijkheid accepteren, persoonlijke vaardigheden ontwikkelen, omgaan met doelen in je leven, dagindelingen maken, werkethiek en practischche vaardigheden.

Locatie: kliniek, Ozd, regio Mures

 

 

Doelgroep: Mannelijke verslaafden (alcohol-, drugs- en gokverslaving), leeftijd 18-50jaar.

Opname periode: hangt af van de voortgang per client, gemiddeld 9 maanden

Therapieprogramma: Aangepaste versie van PORTAGE, een therapeutisch groepsmodel, geimporteerd vanuit Canada. De herstellende verslaafde leeft in groepsverband met andere herstellende verslaafden, therapeuten en begeleiders. Zelfhulp, positieve feedback vanuit de groep en een `familie`sfeer zijn hoofdprincipes. Het therapieprogramma bestaat uit zes fasen, waarbij zinvol werk deel uit maakt van de therapie. Onderwerpen uit het dagelijks leven worden besproken binnen de groep. Het therapeutisch proces wordt per persoon begeleid door een medewerker in de rol van mentor. Het project langdurige zorg is gestart in april 2005, in de Bonus Pastor kliniek te Ozd. De opnamecapaciteit van de kliniek is 24 personen.