Agenda

Projekten

Onze medewerkers reiken oplossingen aan voor problemen op het gebied van alcoholisme en andere verslavingsvormen. Zij tracht op drie manieren te bereiken:

  • Therapie heeft tot doel bevrijding/genezing te brengen voor verslaafden en hun families. Onze belangrijkste hulpmiddelen zijn korte- en langdurige therapieprogramma`s. De therapie wordt aangevuld met locale gespreksgroepen en sessies voor adviezen op individueel niveau.
  • Nazorg speelt een belangrijke rol in het herstelproces van verslaafden en hun verwanten. Velen van hen vragen om ondersteuning en adviezen. Men tracht dit te bereiken via een netwerk van nazorg programma`s zoals lokale gespreksgroepen, nazorg bijeenkomsten en conferenties en adviezen op individueel niveau.
  • Preventie bestaat uit voorlichtingsactiviteiten en het werken met kinderen en tieners van families, die bekend zijn met alcoholproblemen.
    Voorlichting stelt zich ten doel te wijzen op de gevaren van buitensporige alcoholconsumptie en drugsgebruik.
    We proberen kinderen en tieners te bereiken, in het bijzonder hen die leven binnen families met verslavingsproblemen. We proberen de cirkel van verslavingsproblemen te doorbreken door kinderen alternatieve leefwijzen aan te bieden