Eseménynaptár

De Kliniek

De thuisbasis van het therapieprogramma voor langdurige zorg is de gerestaureerde graanschuur van het landgoed Ozd. Het is een groot gebouw met vier verdiepingen. het beschikt over 1000 vierkante meter vloeroppervlak inclusief twee grote zolderruimtes voor groepsactiviteiten. Het gebouw kan tegelijkertijd 24 cliënten herbergen inclusief alle individuele- en groepsvoorzieningen.

Als er minder cliënten zijn is het ook de plaats voor het korte termijn (12 dagen) therapieprogrammma.

 

 

 

Hoewel een kliniek voor langdurige zorg voor BPF de hoogste prioriteit had, was er jarenlang geen geld voor restauratie van de graanschuur i.v.m. een tekort aan fondsen. Een langdurig traject van zorg was daarom niet mogelijk en voor elk korte termijn programma moest men steeds een ruimte huren.

Gedurende de termijn van fondswerving werden wel enkele kleinere (ver)bouwprojecten gerealiseerd (de schuur, enkele huizen in het dorp en klussen in het kasteel) met behulp van vele teams van vrijwilligers.

God zij dank dat Bonus Pastor eind 2002, een belangrijke gift ontving van een echtpaar. De (ver)bouw kon daardoor starten in september 2003. Omdat het gebouw onder monumentenzorg valt moesten sommige plannen aangepast worden (aanbouw van een keuken en een trap waren bijvoorbeeld niet toegestaan). Uiteindelijk bleven de buitenmuren in de originele staat, maar werd het binnengedeelte geheel aangepast. Op elke verdieping werden kamers gerealiseerd voor de cliënten. Daarnaast waren natuurlijk allerlei voorzieningen nodig. Begin 2005 was het gebouw klaar en na een openingsceremonie op 16 maart kon men begin april van dat jaar een start maken.