Eseménynaptár

Visie en Methode

Hoe zien we verslaving?

Verslaving is een complex probleem: medisch (ziek), psychologisch (dwangmatig) en vanuit geloofsovertuiging zondig.

De zonde is het diepere probleem. Het raakt de hele persoon. Verslaving is een aspect, een consequentie hiervan. Vanuit deze gedachte geloven wij dat breken met de verslaving (clean zijn), niet genoeg is. Een verandering van de hele persoon is noodzakelijk.

We zijn er van overtuigd dat het niet tot onze mogelijkheden behoort om cliënten radicaal te laten veranderen. Er is therapie en geloof voor nodig. De cliënt dient de wil tot verandering te hebben en moet er ook aan willen werken. Hoe dan ook, herstellen van verslaving kan niet in eigen kracht, maar uitsluitend door Gods genade.

Wij promoten totale onthouding van alcohol voor hen die verslaafd waren in het verleden.

Wij zien verslaving als een familiebreed probleem. We vragen familieleden daarom dringend te participeren in het herstelproces.

Hoe werken wij?

Ons programma bied, aan verslaafden en hun familie die hun leven willen veranderen, een mogelijkheid tot herstel

 

 

Wij richten ons op persoonlijke groei en het oppakken van verantwoordelijkheid van de cliënt.

We delen onze christelijke levensvisie met de cliënten. (christen zijn is geen voorwaaarde om aan onze programma`s deel te nemen. Iedereen met een verslavingsprobleem en ons om hulp vraagt is welkom om mee te doen met onze programma`s).

Wij gebruiken een combinatie van groeps- en individuele therapie. De ondersteuningsgroepen werken volgens de “AA” methode. Binnen ons therapieprogramma maken we gebruik van het “Portage” model.