Agenda

Ondersteunen

paypal bp donate

Hoe kunt u het werk van Bonus Pastor Nederland ondersteunen?

Help de cliënten te herstellen van hun verslaving en geef hen en hun families de kans om naar het Evangelie te luisteren.
U kunt het werk van Bonus Pastor op verschillende manieren ondersteunen:

Vaste bijdrage

 • Schenk minimaal € 30,– per maand;
 • op uw verzoek publiceren we uw naam of de naam van uw bedrijf op onze website www.bonuspastor.ro;
 • we informeren u over het werk van onze stichting door het uitgeven van nieuwsbrieven en een jaarverslag;
 • u kunt een elk jaar een week verblijven in een huis in Ozd.
 • > Lees hier meer informatie.

Cliënt Sponsor Plan

U kunt een cliënt ondersteunen door voor hem te bidden en zijn therapie (gedeeltelijk) te bekostigen;

 • op verzoek kunt u de naam en foto krijgen van de cliënt, die u financieel ondersteunt. We verzoeken u, in verband met de privacy van de cliënt, deze informatie vertrouwelijk te behandelen;
 • u ontvangt regelmatig een voortgangsverslag over uw cliënt.

U kunt ons ook ondersteunen door:

  • contant geld te geven aan een vertegenwoordiger van de Stichting Bonus Pastor Nederland;
  • uw gift over te maken op IBAN NL61 INGB 0004 2448 06 t.n.v. Stichting Bonus Pastor Nederland te Nunspeet
  • Door een > materiële gift te geven. 

Bonus Pastor Foundation is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Uw gift is daarom aftrekbaar van het belastbaar inkomen.