Feest in Ozd: jubileumbijeenkomst

Op zaterdag 24 november j.l. herdacht de stichting Bonus Pastor dat zij 25 jaar verslavingszorg mocht aanbieden. Ongeveer 200 mensen kwamen samen in Ozd om God te danken en hun dankbaarheid uit te spreken naar allen die in de afgelopen vijfentwintig jaar werkzaam waren in deze organisatie.

Bishop István Csűry ging voor in de dankdienst in de kerk van Ozd.

Nadien volgden toespraken van: Béla Császár (predikant te Ozd), Levente Horváth (voorzitter Raad van Bestuur van stichting Bonus Pastor), James Campbell (CEO van Blythswood Care uit Schotland), Andrea Csép ( lid van het Roemeense parlement), Zsindely Ferenc (namens het drugstherapiecentrum Rackeresztur uit Hongarije ) en Harry van der Stege (ambassadeur van stichting Bonus Pastor in Nederland). Ook werden felicitatiebrieven voorgelezen van Zoltán Balog’s (voormalig minister Hongaarse regering), Gera Geluk (secretaris van Hulp Oost Europa uit Nederland) en Ákos Topolánszky’s (president van de federatie van Hongaarse drugtherapiecentra).

Évan Adorján, manager van het therapiecentrum, sprak haar dank uit aan God en aan allen die het werk van stichting Bonus Pastor ondersteunen. Ook bedankte zij allen die hadden meegewerkt aan het opnieuw schilderen van het gebouw. Karesz Lackovics en Zsolt Bartha, twee voormalige cliënten, vertelden hun levensverhaal. De huidige cliënten van het therapiecentrum en de begeleiders zongen enkele liederen en Péter Szabó zong een tweetal prachtige solo`s.

De plaatselijke gemeenteleden van Ozd hadden ook een belangrijke bijdrage. Dank voor hun liefde en steun. Dames uit het dorp bakten meert dan een dozijn traditionele broden, die we aten tijdens de lunch.

Onderdeel van het dagprogramma was een bezoek aan het opnieuw geschilderde en van een nieuw verwarmingssysteem voorziene therapiecentrum. Mede dankzij een financiële bijdrage vanuit de Hongaarse overheid kon dit alles tot stand worden gebracht.

Dank aan allen die deze aanwezig waren! Het was een grote eer voor ons u dat u de moeite nam om op deze dag aanwezig te zijn.

Foto`s kunnen op Facebook worden bekeken.