Karácsonyi hírlevél – 2015

LeventeHa szeretnéd kapni e-mailben a Bonus Pastor hírlevelét, kérünk iratkozz fel a listára.

Karácsonyi hírlevél

______________________________________
December 2015

 

 

“Egy Gyermek születik nekünk, egy Fiú adatik nékünk, az uralom az ő vállán lesz, és hívják nevét: Csodálatos Tanácsosnak, erős Istennek, Örökkévalóság Atyjának, Békesség Fejedelmének!” (Ésa.9, 6)

A napokban ez a prófécia visszhangzott bennem. Aki csak egy kisgyermekként érkezett, íme annak vállára kerül fel az uralom. Egy zsenge fiú vállán fogja vinni a világot és egy parányi fiú kezébe kerül a hatalom. A zsenge törékenység és szelídség veszi át az uralmat. Csak futólag jegyzem meg, hogy az uralom a vállán lesz és nem a lábában vagy a talpában, ahogy mi emberek kéjelegve szoktunk gyakorolni bármiféle birtokolt vagy megszerzett hatalmat és íme a Fiú nem letaposva-megalázva uralkodik, hanem vállára veszi, azaz vállvetve és nem megvetve (!) gyakorol mindenféle autoritást és hatalmat, sőt hordozza türelmesen méltatlan tanítványai tengernyi bűnét-botlását és minden terhét. Aztán az is olyan gyöngéden tanítgatott ebben a Messiás-próféciában, hogy aki “tudatlan” gyermekként érkezik, éppen azt fogják Csodálatos Tanácsosnak hívni. A bölcs Apostol nemhiába mondja: “ha valaki azt hiszi, hogy bölcs tiköztetek e világon, bolond legyen, hogy bölccsé lehessen!” (1 Kor 3, 18). Aki erőtelen emberként érkezik, azt fogják erős Istennek nevezni. Ez, az időben még törékeny Fiú, lesz majd az Örökkévalóság Atyja. Micsoda ígéret! A tanító előbb legyen tudatlan, a bölcs előbb bolond, aki atya – legyen mindenek előtt gyermek. Csak a tanítható ember taníthat, csak a gyenge uralkodhat, csak a törékeny és sebezhetőségét felvállaló ember lehet erős. És akit megölnek az erőszak pribékjei, íme az legyen a Békesség Fejedelme! Isten emberré lesz, aki maga a Lélek és Igazság – íme testté lesz, mennyi csodás és különös paradoxon, mennyi fordított út… Akárcsak az őrült tanítás a boldogságról: a boldogság és áldás felé vezető nyolc ágú út a saját ellentétjével kezdődik: “Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa…” vagy “Boldogok akik sírnak…” Íme ez a karácsonyi őrült útkészítés, mely mégis igazi önmagunk felé, a (hívő) hiteles emberi boldogság(a) felé vezet.

Dr. Horváth Levente
A BPA és RMM vezető lelkésze

 

10eves unnepVisszatekintve ez évre, 2015 alatt is létrejöhetett Isten segítségével három rövidterápia, öt utánkövetés jellegű program, egy utógondozói tábor, egy túlélőtábor és egy gyerektábor a Bonus Pastor ernyője alatt. Idén ünnepelhettük meg a drogterápiás otthon fennállásának 10 éves évfordulójátis. Felemelő esemény volt, köszönet az imáitokért! Hálásak vagyunk, amiért számos helyi és külföldi résztvevője lehetett az eseménynek. Egy tartalmas sajtó konferenciát tartottunk a templomi szolgálat után, örültünk a széleskörű médialefedettségnek. Meghallgathatták néhány szabadult alkoholista bizonyságtételét és a 10 év számadatainak és statisztikáinak beszámolója egészen bátorító: 267 személy vett részt a 9 hónapos terápiában és jó volt látni, amint sokan közülük ragyogó arccal ültek a templomban családtagjaik társaságában. Kérünk továbbra is emlékezzetek meg rólunk imáitokban és csatlakozzatok hozzánk a Terápiás Otthonért való hálaadásban.
Itt szeretnénk két partnerszervezetünket is megemlíteni, akik nagyon közel állnak szolgálatunkhoz. Az egyik a Philothea Klub, amelyik Ózdon szervezett néhány tinitábort, amelyben pár BP munkatárs önkéntesen vett részt, a másik pedig a Jó Pásztor Egyesület, amely hét életvezetési tábort rendezett, amelyekből a legtöbbnek Ózd adott helyet, de az ország más részeibe is eljutottak. Reméljük és bízunk benne, hogy egymást támogató szolgálataink által sokak életét elérheti az Úr.A Máté 22:1-14-ben az Úr Jézus az Isten Országát egy olyan királyhoz hasonlítja, aki mennyegzőt szervez fiának. Hatalmas kiváltság elhívottnak és küldöttnek lenni egyidőben. 2015 folyamán a Bonus Pastor folytatta függők közötti szolgálatát. Szolgálókként és célcsoportként elismerjük, hogy nem érdemeljük meg, hogy befogadást nyerjünk a Király asztalánál. De azt is tapasztaljuk és ebből a példázatból is megerősítést kaptunk, hogy nem is érdem szerint van az asztalközösségre történő meghívás. A Kuratórium két új taggal bővült. Munkatársi szinten nem volt változás, viszont alkalmaztunk egy személyi asszisztenst (Orsit) a kolozsvári irodánkba, hogy segítse elnökünket és szeretnénk még két személyt alkalmazni: egy irodavezetőt a marosvásárhelyi országos irodába (Péter helyére, aki gyereknevelési szabadságra megy) és egy új terápiás munkatársat az ózdi terápiás otthonba.
Intenzív kommunikáció folyt a kastély felújításának előkészítésével kapcsolatban. Jól indítottunk -holland támogatóinknak köszönhetően- az ózdi víztisztító rendszer kiépítésével és üzembe helyezésével kapcsolatban, amelynek az volna a célja, hogy a terápiás otthonnak megbízhatóbb és használhatóbb vize lehessen a mélykútból. Nemrég találkoztunk a BPA Hollandia Kuratóriumával és reméljük, hogy jövő év elejétől képesek leszünk folytatni ezt a projektet.
A 2015. márciusától kezdődő igazgatóságomra egyrészt hálával, másrészt azzal az érzéssel tekintek vissza, hogy többet is elérhettünk volna. Többet a Terápiás Otthon klienseinek számában, többet támogatók elérésében és pénzalapok megszerzésében. Sajnos nem fogjuk tovább élvezni az állami támogatást 2016 januárjától, ami 11,000 USD kiesést jelent a jövő évi költségvetésből, tehát keményebben kell majd dolgoznunk, hogy ezt a hiányt más forrásokból pótoljuk. A jövő évre tervezünk munkatársi képzéseket valamint csapatépítő alkalmakat. Ezeknek az a célja, hogy egyrészt szakmailag fejlődjünk, másrészt, hogy a csapat jobban igazodjon a BPA elsődleges jövőképéhez és missziójához, lévén, hogy az Alapítvány egy Krisztus-központú, evangelizáló misszió, amely Romániában élő szenvedélybetegeket és Istent nem ismerő embereket céloz meg.
Dr. R. Szabó István lp.
A Bonus Pastor Alapítvány igazgatója
GyerekekAlapítványunk nem csak a már bajban levőknek nyújt reményt, hanem a problémák megelőzésében is részt vesz. Ma már közismert, hogy a családi viselkedésminták generációról generációra átadódnak. Ezek szerint milyen kilátásai lehetnek a különböző függőségben szenvedő szülők által nevelt gyermeknek? Gyerektáboraink 17 éve azzal a céllal indultak, hogy egy másik utat mutassanak, eredetileg csupán a függők gyerekeinek. Azóta befogadunk másfajta hátrányos helyzetű gyerekeket is, illetve érdeklődőket, barátokat, akiknél szintén valószínűbb a drog- és alkoholfogyasztással való visszaélés bekövetkezése. Három korosztálynak tartunk táborokat, a legkisebbekét (8-12 évesek) a Bonus Pastor egyedül szervezi, a nagyobbakét (13-16, illetve 17-20 évesek) a Philothea Klubbal együttműködésben.
Azt szeretnénk elérni, hogy a tábor alatt a gyerekek beszéljenek érzéseikről, megéléseikről és legalább sorstársaik előtt nyíljanak meg, hiszen ezek a gyerekek a hétköznapokban hallgatnak, problémáik tabutémák. Iskolákba, gyülekezetekbe és szülők klubjába is járunk prevenciós programokat tartani, viszont a táborok azok, amelyek igazán evangelizációs jellegűek, közösségformálóak, élményt nyújtanak és személyiségfejlesztőek.
A gyerektáborainkat legalább 3-4 munkatársi gyűlés szokta megelőzni, amikoris előre megtervezzük a programot és közösen imádkozunk a tábor eredményes lefolyásáért. A különböző függőségekről való beszélgetések, interaktív csoportfoglalkozások és a Bibliai történetek feldolgozása mellé rengeteg játékot tervezünk, hogy minél több pozitív élményt nyújtsunk a gyerekeknek. Az idén pl torna, barkácsolás, néptánc, vizes csoportos játékok, filmezés, szekerezés, kincskeresés, foci, színészkedés és túrázás vidámították a csapatot, de érdekességképp egy alapvető egészségügyi nevelést is tartottunk.
A legnagyobb nehézséget az jelenti számunkra, amikor a 40-es létszámú csapatba 5-6 kivételesen nehéz eset is bekerül, olyanok, akik egy munkatárs szinte állandó kizárólagos figyelmét igénylik. Egy ilyen esetnek számított egy váradi fiú, aki folyton bepisilt, nem akart részt venni a tevékenységeken, antiszociális viselkedést mutatott és még el is indult hogy hazaszökjön. Meglepő módon, mégis évről évre visszatérő vendégünk volt. Ma már felnőtt. Legutóbbi információink alapján nem fogyaszt sem alkoholt, sem drogot, sikerült a kötelező iskolát kijárnia, barátnője van és egy normális életet képzel magának.
Prevenciós táborainkat tehát hatékonynak érezzük, erre legjobb bizonyítékunk, hogy jelenleg kb 80%-ban olyanok önkénteskednek a táborban, akik a kezdetekkor gyerekként még résztvevők voltak és most szeretnék továbbadni, amit kaptak. Valószínűleg ez a siker kulcsa, a hiteles, nyitott és szerető munkatársi csapat. A jövőbeli gyerektáborok megtartása azonban azon múlik, hogy összegyűl-e hozzájuk a szükséges pénzalap. Ha szeretnél célzottan erre adományozni, megteheted online, ha megjegyzésnek odaírod, hogy „BPA gyerektáborokra”:http://bonuspastor.ro/tamogatas/

Pilbath IstvanA következőben elolvashatod egy alkoholista férfi, az ózdi hosszúterápiás otthon volt lakójának történetét, aki az idén szabadult:

“Függőségem története szociális ivással kezdődött, barátokkal való időtöltéssel. Abban az időben egy fogászati technikusi laboratóriumban dolgoztam, jó anyagi körülmények közt éltem. Megnősültem és egy pompás fiú apja vagyok. A feleségem egy gyönyörű, intelligens nő, akit nagyon szeretek.
Visszatekintve az időben, rá kell jönnöm, hogy alkoholfüggőségtől szenvedek már körülbelül öt éve, de akkoriban ezt nem tudtam sem felismerni, sem elfogadni. Egyre több és több alkoholt kezdtem fogyasztani, nem vállaltam semmilyen felelősséget a cselekedeteimért, hazudtam, megbántottam minden olyan személyt, aki valójában a legértékesebb volt számomra. Megpróbáltam megállni az ivásban, sikerült is pár hónapig. 2012 márciusában viszont apám váratlanul meghalt és ekkor újrakezdtem az ivást.
Kétszer vettem részt rövidterápián, de absztinenciám túlságosan rövid ideig tartott. Saját választásomból és saját kezdeményezésemre még a kórházba is elmentem, de ez sem segített rajtam. Amikor apám meghalt, épp egy másik városban dolgoztam, 35 km-re az otthonomtól, rugalmas munkaidővel, úgyhogy ihattam. Napról napra elvesztettem az összes igazi barátom, csupán az ivócimborákkal maradtam. A komoly, megbízható fiatalember, aki voltam, Senkivé vált, aki csupán azt tudta, hogy hogyan hazudjon. A feleségemnek elege lett abból, hogy mindig igyak, felelőtlen legyek, közömbös, csúnyán beszéljek, durva legyek és állandóan sértegessem. Eldöntöttük, hogy elválunk. Az egóm és a hamis énképem miatt még büszke is voltam magamra, amiért elválok. 2014 szeptember 4.-én, két barátom halt meg alkoholizmus miatt. Ez elgondolkoztatott. Reménytelennek láttam a helyzetem, úgy éreztem, hogy minden hidegen hagy és semminek sincs semmi értelme.
Október 7.-én meghoztam egy döntést, eldöntöttem, hogy részt veszek a Bonus Pastor ózdi hosszú terápiáján. Az idő telt, és úgy tűnik, ez volt az a döntés, ez volt az az alapítvány, az a Terápiás Otthon, az ott dolgozó emberek, a kollegáim, és Isten, amik és akik megmentették az életem. Eleinte nem hittem, hogy létezhet számomra segítség, de később elkezdtem reménykedni. Elkezdtem remélni, hogy nem veszett el teljesen minden. Az első alkalmam a programtól távol visszaeséssel végződött. Nagyon erősnek éreztem magam azon a ponton, de az első szellő elfújt. Még mindig alkoholfogyasztóként mentem vissza az ózdi Terápiás Otthonba, ekkor kezdődött el számomra az igazi terápia.
Az ivászatba való visszarogyásom ellenére szeretetet, megértést és bizalmat kaptam a Terápiás Otthon munkatársaitól, a kollegáimtól és a családomtól, hiszen továbbra is mindannyian a közelemben maradtak, állandó támogatást nyújtva. A teljes kilenc hónapos terápia után egy másik ember vagyok. Az értékrendszerem teljesen más, úgy érzem, hogy valós énképem van, mivel az önismeretem kibővült. Elkezdtem visszanyerni a körülöttem levő emberek bizalmát. Visszaszereztem a feleségem, ismét egy pár vagyunk és a fiamat is visszakaptam. Két héttel azután, hogy hazaértem, találtam munkát, ahol azóta többször is előléptettek. Újra megszereztem a hajtásimat (érvénytelen volt, mivel ittasan vezettem). Lépésről lépésre törekszem újraépíteni az életem. A Terápiás Otthonon kívüli élet nehéz, miután megszoktam a Terápiás Központi élet biztonságát, de megvannak a céljaim és nem fogom feladni.
Hálás vagyok minden személyért, akit az elmúlt 9-11 hónapban ismertem meg és hálás vagyok Istennek az újjászületésemben mutatkozó kegyelmének valóságáért.”

Idei hírek a hosszúterápiás otthonról:

stab a rehabban

2015-ben levelünk megírásának napjáig, a magyarózdi Drogterápiás Otthonba beköltözött 25 lakó, elhagyta az Otthont 20 személy. Az átlag létszám 11. Örvendetes, hogy többen, noha csupán 3 hónapra készültek jönni, megízlelve „a terápia jó ízét” meghosszabbították a szerződésüket. Annak is örvendünk, hogy az Otthont elhagyók több mint a fele absztinens (11 személy). Azok, akik egy támogató közegbe: család, támogató csoport, mentek haza, sokkal nagyobb eséllyel indultak az új életbe.

Több jelentős újítást próbáltunk ki a Terápiás Otthonban. Hat hónapig próbálkoztunk a műszakok megváltoztatásával: egy, illetve két teljes napos műszakokat, váltásokat vezettünk be, hogy ne kelljen két munkatársnak is jelen lennie a rövidebb, délutáni váltásokon. Az új munkarend bevezetésével (egy hazai testvérszervezet mintájára) önkéntest (egy volt lakót) vontunk be éjszakai műszakra, hétvégekre, és még sok egyéb tevékenységre. Az önkéntesség gondolata és gyakorlata egy jó tapasztalatnak bizonyul, noha van még csiszolnivaló rajta. Egy másik újítás, hogy az amerikai önkéntes, Kyle Ferguson, aki a birtokon levő munkákért felel, a lakókat szépen bevonta a délelőtti munkákba. Minden héten egy-egy lakó felel a munkákért, Kyle felügyelete és képzése alatt. A lakók megbeszélik a munka célját, ami után megtervezik és előkészítik a kapcsolódó feladatokat. Sok lakónak ez egy nagy kihívás, ugyanakkor lehetőség a fejlődésre a döntéshozatalban, megbízhatóságban, felelősségvállalásban. Ebben az évben új munkatársat alkalmaztunk az otthonban, Ambrus András személyében, aki nagy nyitottsággal, lendülettel végzi a munkáját. A betanulás időszaka többletmunkát jelentett, de úgy tűnik, „jó befektetésre” vállalkoztunk.

onkentesek2015 folyamán hálásak voltunk, amiért két önkéntes munkacsapatot is fogadhattunk Ózdon. Az első szeptemberben érkezett abból a virginia-i gyülekezetből, amelyik a Ferguson családot a BP-hez küldte. Bár az Ózdra való utazásuk fő céljuk az volt, hogy támogassák a Ferguson családot a szolgálatukban, sokat működtek együtt a terápiás otthon lakóival a szilva szüretelése közben és néhány építkezési projektet is elvállaltak a BP birtokán. Később, októberben, a németországi Halle-ből érkezett Ózdra egy önkéntes csapat tíz napra. Ez a csapat minden évben eljön és főként a kastély felújítására figyel, bár az idén inkább általános javításokat végeztek a BP birtokon. Különösen hálásak vagyunk amiért hozzáadtak egy UV fény szűrőt a vízvezetékrendszerünkhöz, amely jelentősen javít a víz minőségén.
Izgatottan figyeltük, hogy az önkéntesek többet működnek együtt a terápiás otthon lakóival, mint az előző években. Bizonyos BP kezdeményezéseknek köszönhetően, melyek által az önkénteseket és a bentlakókat össze akartuk “barátkoztatni”, a két csoport közös munkában vehetett részt, néhányszor közösen étkezett és voltak közös áhítatok is, illetve többször fociztak is együtt. Szintén különösen bátorító volt látni, amint egy fiatal hölgy, aki a német önkéntes csapat résztvevője volt, miközben Ózdon volt, elfogadta Jézus Krisztust Urának és Megváltójának és megkeresztelkedett a helyi református templomban.
Micsoda áldás és bátorítás volt ez a két csapat, amint nagyonis valós módokon csatlakoztak hozzánk a szolgálatunk munkájában!

Néhány Bonus Pastor munkatárs testvériség kurzusok vezetésében is részt vesz. A 2015-ös nemzetközi (angol nyelvű) életvezetés kurzus egyik amerikai résztvevője így nyilatkozik a tapasztalatairól: “Szerettünk volna részt venni a kurzuson, amióta csak hallottunk róla és nagyon örültünk a lehetőségnek. Nem tudtuk, mire számítsunk, de jó dolgokat hallottunk másoktól és nem kellett csalódnunk. A kurzus segít magunkra és az Istennel és az egymással való kapcsolatunkra tekintenünk. Mindenféle kérdések feltevésére ösztönzött azzal kapcsolatban, hogy hogyan alkalmazunk mély Bibliai igazságokat az életünkben. Bár “tudunk” dolgokat a fejünkkel, érezhetjük, hogy amikor életünkre tekintünk (és ez a kurzus ebben segít), úgy tűnik, nem “tudjuk” azokat az igazságokat az életünkben megvalósítani. Isten rosszul működő (diszfunkcionális) családjának családterápiájaként értékelem ezt a tábort és a jó családterápia a személyes és a kapcsolati szempontok kezelését is magába foglalja. A további hasonló kurzusokon is részt szeretnénk venni, hogy segítsen folytatni ezt az utat. Egy kurzust végigvinni csupán étvágygerjesztő volt. Azokhoz a személyekhez illik leginkább, akiknek van legalább némi keresztyén tudásuk és hátterük, de általában minden korosztályú keresztyén találhat benne kihívást.”

Sokat jelentene számunkra, ha imádságban támogatást kapnánk a következőkben:
Hálásak vagyunk Istennek:

  • a 2015-ös rövid- és hosszú távú terápiák összes klienséért, a munkatársakért, a régi és új Kuratóriumi tagokért
  • a kastély felújításával kapcsolatos tervek fejleményeiért
  • mindenkiért, aki támogatott minket 2015 folyamán, az anyagiak kirendeléséért

Imakéréseink:

  • bölcsességért a vezetőség csapatának a BPA tevékenységeinek igazgatásában
  • tisztánlátásért a munkatársak körében a jövőképünket és a missziónkat illetően
  • erőforrásaink (emberi, anyagi, pénzügyi, infrastruktúra) jobb felhasználásáért
  • a 2016-ban szükséges források megtalálásáért
  • olyan új munkatársakért a megürült posztokra, akik szakmailag a legjobbnak bizonyulnak majd és akikkel közösségben tudunk lenni

Szeretnénk meghívni, hogy fűzd szorosabbra a kapcsolatod velünk, mivel sokat számít nekünk a barátságod. Hatalmas bátorítás számunkra tudni, hogy ha imádkozol értünk. Ha szeretnél közelebb kerülni hozzánk és netán kíváncsi és érdeklődő vagy aziránt, hogy hogyan végezzük missziónkat, akkor kérünk, imádságban fontold meg hogy csatlakozz hozzánk Romániában valamelyik önkéntes munkacsoportba vagy jelentkezz más típusú önkéntes munkára (avolunteer@bonuspastor.com email címen), vagy ajánljuk, hogy vegyél részt életvezetési, hitmélyítő kurzusainkon, amelyek dátumait itt találhatod meg:http://tanitvanykepzes.wordpress.com/esemenynaptar/.

Áldott Karácsonyt és Boldog 2016-os Új Évet kíván a Bonus Pastor csapata!

staff group photo

Ha szeretnéd kapni e-mailben a Bonus Pastor hírlevelét, kérünk iratkozz fel a listára.

 paypal bp donate


Posted by on dec 25, 2015 under beszámolók, hírek